Kraambed
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Borstvoeding

Borstvoeding is van hoogwaardige kwaliteit. Het heeft de juiste samenstelling en de goede temperatuur en het beschermt tegen allerlei infecties en allergieën. Ook voor u zelf is het geven van borstvoeding gunstig. De baarmoeder herstelt zich sneller en u bent eerder op uw oude gewicht. Op de langere termijn loopt u minder kans op bepaalde vormen van kanker. Tot ongeveer zes maanden heeft uw baby voldoende aan alleen borstvoeding.

Iedere verpleegkundige of kraamverzorgende die werkzaam is op de afdeling Geboortezorg kan u begeleiden bij het geven van borstvoeding, maar soms is het fijn om extra ondersteuning te krijgen van een lactatiekundige. Een lactatiekundige heeft een opleiding gevolgd waarmee zij zich heeft gespecialiseerd op het gebied van borstvoeding. Naast het geven van voorlichting aan aanstaande ouders en het (bij-)scholen van medewerkers, heeft de lactatiekundige als belangrijke taak het geven van intensieve begeleiding en ondersteuning bij problemen met borstvoeding.

Op de afdeling Geboortezorg is er vijf dagen in de week een lactatiekundige aanwezig. Als u tijdens uw opname voorlichting en/of begeleiding bij de borstvoeding wenst, kunt u dat aangeven aan de verpleegkundige of kraamverzorgende die op dat moment voor u zorgt. Ook als het allemaal goed gaat is de kans groot dat de lactatiekundige even bij u langs komt om te vragen of alles naar wens verloopt.

Borstvoeding moeder baby

Borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis

Rijnstate mag de naam ‘borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis’ hanteren. Voorlichting en begeleiding bij borstvoeding is een belangrijk onderdeel van de zorg aan patiënten op de afdeling Geboortezorg. In 1991 hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF tien vuistregels opgesteld die gehanteerd kunnen worden binnen een instelling. Instellingen, die een borstvoedingsbeleid voeren dat voldoet aan deze tien vuistregels, kunnen het WHO/UNICEF- certificaat Zorg voor Borstvoeding behalen. In 2002 heeft de afdeling Geboortezorg van Rijnstate Arnhem het WHO/UNICEF Zorg voor Borstvoeding certificaat gekregen. Elke drie jaar wordt getoetst of Rijnstate nog aan de tien vuistregels voldoet en wordt het certificaat verlengd. In 2014 hebben we weer bevestigd gekregen dat we het certificaat nog steeds verdienen.

Meer weten over borstvoeding geven? Kom dan naar onze voorlichtingsdag Bevallen@Arnhem.

Samenwerking Regionaal Overleg Borstvoeding

Het Regionaal Overleg Borstvoeding (ROB) is een samenwerking tussen organisaties zoals kraamzorgbureaus, verloskundigenpraktijken en JGZ in de regio Midden-Gelderland. Rijnstate maakt deel uit van het ROB. Het doel van het ROB is om een goede begeleiding en een eenduidige voorlichting en zorg rondom borstvoeding te garanderen. Dit realiseren zij door regelmatig contact tussen de betreffende organisaties.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!