Verloskunde
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Bevallen

Als de zwangerschap wordt begeleid door de verloskundige, dan kunt u ervoor kiezen om thuis te bevallen of in het ziekenhuis. Kiest u voor het ziekenhuis, dan begeleidt uw verloskundige samen met een verpleegkundige van het ziekenhuis de bevalling en het kraambed. U overlegt met uw verloskundige wanneer u naar het ziekenhuis gaat.

Wanneer u om medische redenen in het ziekenhuis bevalt, wordt u begeleid door het verloskundig team van het ziekenhuis. Dit team bestaat uit gynaecologen, assistent-gynaecologen, klinisch verloskundigen en verpleegkundigen.

Na uw bevalling kunt u meestal al snel naar huis. Soms is het om medische redenen nodig om in het ziekenhuis te blijven. U wordt dan opgenomen op de afdeling Obstetrie.

Kraamafdeling zwangere vrouw en verpleegkundige
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: