Verloskunde
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Zwanger

De begeleiding van de gezonde zwangerschap, de bevalling en het kraambed worden meestal door de verloskundige verzorgd. Als er sprake is van een verhoogd risico voor de moeder en/of het kind, is begeleiding van een gynaecoloog nodig. Het kan zijn dat hij/zij de zorg voor de gehele zwangerschap en bevalling op zich neemt of dat u een of enkele keren bij de gynaecoloog komt voor controle. Er is dan sprake van een medische indicatie. Dit kan tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling, maar ook na de bevalling (tijdens het kraambed) zijn. De verloskundige kan de gynaecoloog ook om advies vragen.

Poli Gynaecologie

Als u een medische indicatie heeft en doorverwezen bent naar Rijnstate bezoekt u voor uw zwangerschapscontroles de poli Gynaecologie (route 20). Daar zijn de spreek- en controle kamers en de wachtruimte voor zwangeren dicht bij elkaar op een deel van poli Gynaecologie. Wij noemen dit het zwangerenplein.

U kunt hier terecht voor uw afspraak met de verpleegkundige, voor uw afspraak met de klinisch verloskundige die meestal de intake verzorgt, voor uw zwangerschapscontroles zoals bloeddruk en gewicht en voor uw afspraak met de gynaecoloog.

Ook kan op dit deel van de poli een zwangerschapsecho gemaakt worden of een hartfilmpje (CardioTocoGram).

Als het onderzoek wat langer duurt of als u met spoed gezien moet worden, dan hebben wij een kamer met drie bedden, het Observatorium, op de poli Gynaecologie. Het observatorium is open van 9.00 tot 22.00 uur en er is altijd een verpleegkundige en arts aanwezig. Als u 's nachts met spoed gezien moet worden in het ziekenhuis, dan wordt u opgevangen op de afdeling waar de verloskamers zich bevinden.

Poli gynaecologie kunst
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: