Organisatie van de kwaliteit
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid betekent dat we ons uiterste best doen om de risico's voor onze patiënten tot een minimum te beperken. Wat doen we zoal concreet om uw veiligheid te bevorderen? Een aantal voorbeelden:

  • We besteden uitgebreid aandacht aan medicatie en veiligheid, vanaf opname tot en met ontslag uit het ziekenhuis.
  • Belangrijke processen bij de operatieafdeling en de Intensive Care staan stap voor stap beschreven in protocollen, bijvoorbeeld de Time-outprocedure. De Time-outprocedure is het inlassen van een pauze en controle van de feiten voordat de ingreep plaatsvindt. Denk hierbij aan de naam en geboortedatum van de patiënt en het markeren van het te opereren gebied. Op de katheterisatiekamer, de röntgen- en de MDL-afdelingen en op de poliklinieken zijn ook Time-outprocedures ingevoerd.
  • We voeren een strikt beleid bij doorligwonden (decubitus), transfusie en desinfectie van scopen (kijkinstrument met camera).
  • We hebben gezamenlijke protocollen over de zorg rond geboorte, bijvoorbeeld met verloskundigen in de regio.
  • Onze automatische systemen met patiëntgegevens zijn streng beveiligd.
  • We bewaken en beheren onze (medische) apparatuur streng en scholen de medewerkers in het gebruik hiervan.
  • Aandacht voor het voorkomen van fraude is expliciet in het beleid van Rijnstate opgenomen. De genomen maatregelen toetsen we regelmatig.

Grotere programma's

Behalve deze voorbeelden hebben we ook een aantal grotere programma's om de patiëntveiligheid te verbeteren, onder andere het melden van incidenten en het ontregelen van de zorg. Lees meer over deze programma's:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: