1. Patiëntveiligheid
Organisatie van de kwaliteit
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid betekent dat we ons uiterste best doen om de risico's voor onze patiënten tot een minimum te beperken. Wat doen we zoal concreet om uw veiligheid te bevorderen? Een aantal voorbeelden:

  • We besteden uitgebreid aandacht aan medicatie en veiligheid. Zo kunt u gebruik maken van het speciale medicijnpaspoort. 
  • Belangrijke processen bij de operatieafdeling en de Intensive Care staan stap voor stap beschreven in protocollen. Rijnstate heeft in 2012 de procedures aangescherpt van de stappen vóór, tijdens en na een operatie. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de Time-outprocedure volgens de eisen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. De Time-outprocedure is het inlassen van een pauze en controle van de feiten voordat de ingreep plaatsvindt. Denk hierbij aan de naam en geboortedatum van de patiënt en het markeren van het te opereren gebied. Op de katheterisatiekamer, de röntgen- en de MDL-afdelingen zijn ook Time-outprocedures ingevoerd.
  • We voeren een strikt beleid bij doorligwonden (decubitus), transfusie en desinfectie van scopen.
  • We standaardiseren onze infuusapparatuur.
  • We hebben procedures voor recall (het terugroepen van ondeugdelijke medische hulpmiddelen).
  • Onze automatische systemen met patiëntgegevens zijn streng beveiligd.
  • We bewaken en beheren onze (medische) apparatuur streng.
  • Aandacht voor het voorkomen van fraude is expliciet in het beleid van Rijnstate opgenomen. De genomen maatregelen toetsen we regelmatig.

Grotere programma's

Behalve deze voorbeelden loopt er ook een aantal grotere programma's om de patiëntveiligheid te verbeteren, onder andere het melden van incidenten en het project Beter Ouder. Lees meer over deze programma's: