Verbeteren en toetsen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Interne audits

Om de kwaliteit binnen onze ziekenhuizen doorlopend te toetsen en te verbeteren, houden we op alle afdelingen interne onderzoeken (audits). Deze audits zijn nodig om inzicht te krijgen in ons eigen functioneren, maar ook om aan de eisen van ons ziekenhuisbrede kwaliteitscertificaat te voldoen. Hiermee spiegelen we onszelf en stellen als het nodig is verbeterplannen op. De onderzoeken worden uitgevoerd door speciaal opgeleide medewerkers, die interne auditoren worden genoemd.

Wat houdt een interne audit in?

Een interne audit bestaat uit:

 • documentenonderzoek;
 • een zelfevaluatie door de betrokken medewerkers, management en specialisten met behulp van een vragenlijst;
 • interviews;
 • werkplekbezoeken;
 • rapportages;
 • verbeterplannen.

Wat zijn onze sterke punten?

Rijnstate voert jaarlijks 15 tot 20 audits uit. Daarbij toetsen onafhankelijke personen of de zorg op de juiste manier wordt uitgevoerd. Daarbij vinden ook regelmatig deelaudits plaats op specifieke thema’s, zoals hygiëne of juiste verslaglegging. Sterke punten die uit de interne audits naar voren komen, zijn onder andere de open en transparante cultuur binnen de zorg-/werkeenheden en een grote drive om te veranderen en verbeteren.

Veel eenheden hebben op vakinhoudelijk gebied flinke veranderingen doorgemaakt. Medewerkers zijn over het algemeen erg trots op de manier waarop dat is gelukt en op het werk dat ze met hun team hebben uitgevoerd.

Welke verbeteringen hebben we uitgevoerd?

Enkele voorbeelden van uitgevoerde verbeteringen zijn:

 • Patiënten kunnen rechtstreeks in hun eigen patiëntendossier kijken voor extra informatie.
 • Er zijn structureel rampenoefeningen en er is altijd interne bedrijfshulpverlening aanwezig met medewerkers die hier speciaal voor zijn opgeleid.
 • We registreren hoe patiënten de uitkomsten van een behandeling ervaren. Dat is een waardevolle aanvulling op de metingen die de zorgprofessional heeft. We noemen dit PROMS (Patiënt Reported Outcome Measures).
 • Alle medewerkers en specialisten binnen de zorgeenheid zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken door patiënten en medewerkers.
 • Verschillende operaties worden begeleid met behandelapps, bijvoorbeeld bij bariatrie of orthopedie. Via een app kan de patiënt zien wat hij of zij moet doen in voorbereiding op de operatie of na de operatie.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: