Verbeteren en toetsen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Complicatieregistratie

Rijnstate heeft sinds 2008 een digitaal registratiesysteem dat is gekoppeld aan het Elektronisch Patiëntendossier. Alle specialismen binnen Rijnstate registreren complicaties via dit digitale systeem of via het VIM-systeem (Veilig Incidenten Melden). Periodiek vinden er complicatiebesprekingen plaats op basis waarvan we de nodige verbetermaatregelen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Er is een nieuwe preoperatieve screening op de polikliniek Chirurgie/Orthopedie bij patiënten die een totale heup- of totale knieprothese krijgen. We nemen bij hen kweken af. Als ze drager zijn van een bepaalde bacterie, worden ze preventief behandeld om zo de kans op infecties van de prothese te verkleinen. Dit wordt maar op een paar plekken in Nederland zo gedaan.
  • Behandelaars kijken verder dan de klacht waarmee de patiënt komt, want een patiënt kan ook met een andere ziekte komen dan de aandoening waarvoor hij of zij onder behandeling is.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: