Verbeteren en toetsen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Complicatieregistratie

Rijnstate heeft sinds 2008 een digitaal registratiesysteem dat is gekoppeld aan het Elektronisch Patiëntendossier. Alle specialismen binnen Rijnstate registreren complicaties via dit digitale systeem of via het VIM-systeem (Veilig Incidenten Melden). Periodiek vinden er complicatiebesprekingen plaats op basis waarvan we de nodige verbetermaatregelen uitvoeren.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: