Kwaliteit in cijfers
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Prestatie-indicatoren

Meten van prestaties

Ziekenhuizen zijn verplicht zelf de kwaliteit van hun zorgverlening te meten. Elk jaar beantwoorden we een vragenlijst die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samen met de organisaties van de ziekenhuizen en medisch specialisten heeft opgesteld.

Kwaliteit in beeld per ziekenhuis

De antwoorden op de vragenlijst van de IGJ geven een indruk van de kwaliteit van de verleende zorg in een ziekenhuis in het voorafgaande jaar. Alle antwoorden bij elkaar vormen de zogenoemde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren geven een beeld van de kwaliteit die een ziekenhuis levert op het gebied van onder meer patiëntvriendelijkheid, patiëntveiligheid, de personele organisatie, de financiële positie en de kwaliteitssystemen.

Indicatoren helpen om een keuze te maken

Het inzichtelijk maken van ziekenhuisprestaties via prestatie-indicatoren heeft verschillende doelen:

  • Door de gegevens van de ziekenhuizen kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) ontoereikende zorg signaleren.
  • We worden als ziekenhuis zelf bewuster van de kwaliteit die we leveren door indicatoren te registreren.
  • Op basis van de gegevens kunnen patiënten een beter onderbouwde afweging maken voor een bepaald ziekenhuis.

Kwaliteitsindicatoren zorginkoop

Behalve de indicatoren van de IGJ levert Rijnstate ook indicatoren aan andere instanties:

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit zijn indicatoren voor de zorginkoop van zeer complexe ingrepen die weinig worden gedaan, onder andere voor de behandeling van kanker (Soncos-normen).
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De indicatoren zijn gericht op effectiviteit, patiëntgerichtheid en doelmatigheid van zorg en sluiten aan op de norm van de specialisten zelf.
  • Individuele zorgverzekeraars: het aantal en de soort indicatoren verschilt per zorgverzekeraar.
  • Kwaliteit van zorg op de Intensive Care van Rijnstate: bijna alle Nederlandse intensive-care afdelingen (IC) leveren patiëntgegevens aan de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en waar nodig te verbeteren. Sinds eind 2014 publiceert NICE de basisgegevens en de prestaties van de IC's op kwaliteitsindicatoren. Deze gegevens van de IC van Rijnstate bekijkt u op de pagina Kwaliteit op de Intensive Care.

In het openbare databestand kunt u de indicatoren inzien. Deze zijn te vinden bij: 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: