Organisatie van de kwaliteit
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Risicomanagement

Het is belangrijk om niet alleen te handelen nadat er zaken niet goed zijn gegaan, maar ook vooraf risico’s in te schatten en van tevoren alvast maatregelen te nemen om deze te beperken. Voor ons is van belang dat er niet alleen risico’s in de directe patiëntenzorg zijn, maar ook in de bedrijfsvoering. Hier gaat het bijvoorbeeld om risico’s op het gebied van onze gebouwen, financiën, productie, ICT, medische ethiek en ons imago. Met een gericht en integraal risicomanagementbeleid blijven we werken aan het verminderen van die risico’s. Voorbeelden van verbeteringen op dit gebied zijn: 

  • Als we voortaan een test doen met noodstroom, worden rond dat tijdstip geen patiënten opgenomen en wordt de ambulancedienst tijdig geïnformeerd.
  • Er worden diverse nieuw- en verbouwingen uitgevoerd. Als onderdeel hiervan worden alle soorten risico’s regelmatig besproken in een multidisciplinair team. Elke bouwfase kent zijn specifieke risico’s en door deze gecoördineerde aanpak worden ze beheerst.
  • Rijnstate heeft uitgebreide back-upsystemen, onder andere voor de patiëntendossiers.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: