Organisatie van de kwaliteit
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Medewerkersveiligheid

Behalve de patiëntveiligheid is medewerkersveiligheid een belangrijk thema binnen Rijnstate. Veiligheid voor medewerkers betekent dat we in ons personeelsbeleid nadrukkelijk aandacht besteden aan de inrichting van een veilige werkplek en een veilige werkomgeving. Medewerkers worden ondersteund en gefaciliteerd in het gezond en veilig kunnen werken. Dit gebeurt onder meer door:

  • Systematisch en in overleg met medewerkers te werken aan verbetering van de kwaliteit van het werk, de werkplekken en de werkomgeving;
  • (Preventieve) aandacht te hebben voor ziekteverzuim en re-integratie;
  • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Middels de RI&E worden de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid van de medewerkers in beeld gebracht. Door samen met medewerkers de arbeidsrisico’s te inventariseren, wordt inzicht in de situatie verkregen en kunnen verbeteringen worden aangebracht.
  • Het melden van (bijna) ongevallen en medewerker-incidenten middels het VIM systeem (Veilig Incidenten Melden). Bij het analyseren van de medewerkersmeldingen wordt inzicht verkregen in risico’s binnen werkprocessen en wordt beoordeeld welke verbetermogelijkheden er zijn om ongevallen en/ of ongewenste situaties te voorkomen.
  • Medewerkers te faciliteren in scholing en training op het gebied van medewerkersveiligheid, zoals trainingen over het omgaan met agressief en/ of ongewenst gedrag.

Het uiteindelijke doel is uiteraard dat we samen gezonde en veilige werkomstandigheden creëren, gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers hebben, die met veel plezier bij Rijnstate werken.

Verloskundigen in overleg met elkaar
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: