Kwaliteit in cijfers
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Sterftecijfers

Wij maken sinds 2010 behalve het absolute sterftecijfer ook elk jaar het gecorrigeerde cijfer openbaar. De nieuwste gegevens gaan over 2019.

Absolute sterftecijfer in 2019

In 2019 zijn op de verschillende ziekenhuislocaties van Rijnstate in totaal 34.578 patiënten klinisch opgenomen. Daarvan zijn 755 patiënten overleden. Het ruwe sterftepercentage van Rijnstate is dus 2,25 procent. Dit absolute sterftecijfer is niet gecorrigeerd naar onder andere leeftijd en geslacht van patiënten, de ernst van hun aandoeningen en bijkomende ziektebeelden. Daardoor is dit cijfer niet te vergelijken met het sterftecijfer van andere ziekenhuizen. Rijnstate krijgt bijvoorbeeld veel gereanimeerde hartpatiënten doorverwezen van andere ziekenhuisregio’s om in Arnhem te worden gedotterd. Daarnaast liggen oudere patiënten vaak lang in Rijnstate, omdat na de behandeling in het ziekenhuis niet altijd direct plek is in revalidatie- of verpleeginstellingen. Het gestandaardiseerde sterftecijfer is een betere maat dan het ruwe sterftecijfer.

Infuuspaal en zak met vloeistof en handen van verpleegkundige

Wat is het gestandaardiseerd sterftecijfer?

Met een instrument dat is ontwikkeld op basis van de Engelse Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) wordt een gestandaardiseerd sterftecijfer berekend. Hierbij wordt op een aantal factoren gecorrigeerd. Dit instrument wordt ingezet om de sterftecijfers door de jaren heen te kunnen beoordelen. Hoewel dit instrument nog verder ontwikkeld moet worden, geeft het al een betrouwbaarder beeld dan het absolute sterftecijfer. Het gestandaardiseerde sterftecijfer is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Het werkelijk aantal sterfgevallen is gecorrigeerd voor patiënt- en locatiefactoren die de kans op sterfte verhogen en niets te maken hebben met de kwaliteit van geleverde zorg.

Wat is de 'verwachte sterfte'?

Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, komt het aantal werkelijke sterfgevallen overeen met het verwachte aantal.

Het gestandaardiseerde sterftecijfer van Rijnstate

Rijnstate heeft over 2019 een sterftecijfer van 108. Omdat een eenjarig cijfer meer kans heeft op uitschieters, wordt ook een driejarig sterftecijfer berekend. Het resultaat over drie jaar (2017 - 2019) is 107. Zowel het eenjarig cijfer als het driejarig cijfer zijn significant hoger dan het landelijk gemiddelde. Omdat de oorzaken van een hoger of lager cijfer heel verschillend kunnen zijn, wordt hier verder onderzoek naar gedaan.

Sterftecijfer per diagnosegroep

Behalve de HSMR (gestandaardiseerd sterftecijfer voor het gehele ziekenhuis) wordt ook de zogenoemde SMR (Standard Mortality Ratio) berekend, het gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep of patiëntencategorie. De gestandaardiseerde sterftecijfers per diagnosegroep/patiëntencategorie vindt u in de bijlage van het volledige HSMR-rapport 2017 - 2019.

Meer weten?

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: