Kwaliteit in cijfers
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Sterftecijfers

Met het gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR: Hospital Standardized Mortality Ratio) kan sterfte tijdens opname in Nederlandse ziekenhuizen landelijk met elkaar vergeleken worden. De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in één ziekenhuis. De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van specifieke kenmerken van de patiënt en specifieke kenmerken van de opname. Bijvoorbeeld de leeftijd, het geslacht en de medische voorgeschiedenis van de patiënt en of het om een spoedopname gaat.

Over alle Nederlandse ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Bij een HSMR van 100 is het percentage overleden patiënten zoals verwacht. Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht, bij een getal boven de 100 hoger dan verwacht. Het betrouwbaarheidsinterval en bijbehorende term statistisch significant of niet statistisch significant zegt iets over de mate van toeval van de uitkomst. Is een sterftecijfer statistisch significant afwijkend, dan kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gezegd worden dat de uitkomst afwijkt van het landelijk gemiddelde. Is een sterftecijfer niet statistisch significant afwijkend, dan kan gezegd worden dat een uitkomst zeer waarschijnlijk niet afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Infuuspaal en zak met vloeistof en handen van verpleegkundige

Het gestandaardiseerde sterftecijfer van Rijnstate

De HSMR voor Rijnstate is 93 in 2022. Dit cijfer ligt statistisch significant lager dan het landelijk gemiddelde, wat betekent dat binnen Rijnstate in 2022 minder patiënten zijn overleden dan te verwachten was op basis van relevante kenmerken van deze patiënten. Over de periode 2020-2022 is de HSMR voor Rijnstate 95. Dit cijfer ligt ook significant lager dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat gemiddeld in deze periode het aantal overleden patiënten lager is dan het te verwachten aantal overleden patiënten.

Sterftecijfer per diagnosegroep

Naast de HSMR worden ook diagnose specifieke of patiënt specifieke sterftecijfers berekend (SMR: Standard Mortality Ratio). Bijvoorbeeld voor patiënten die zijn opgenomen met kanker of een hartaandoening.

Bekijk het meest recente rapport van Rijnstate

Meer weten?

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: