Keurmerken
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Accreditatie voor diagnostiek en geneesmiddelen

ISO 15189 voor het KCHL

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) is ISO 15189-geaccrediteerd. Hiermee zijn ook de point-of-care-testen (POCT) geaccrediteerd conform ISO 22870. De ISO 15189 is een internationale norm en stelt hoge eisen aan de competentie en kwaliteit van medische laboratoria. Laboratoria die erkend ISO 15189-geaccrediteerd zijn, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt, aanvrager en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Meer informatie vindt u op de website van de RvA.

ISO 15189

Het Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) van Rijnstate is ISO 15189-geaccrediteerd. De ISO 15189-accreditatie omvat de internationale richtlijn voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor medische laboratoria. Met een ISO 15189-accreditatie geeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is in de laboratoriumresultaten van het MIL.

Meer informatie vindt u op de website van de RvA.

ISO 15189

Ook het laboratorium van de afdeling Pathologie is ISO 15189-geaccrediteerd. De afdeling Pathologie onderzoekt weefsels en cellen, bijvoorbeeld om een arts te helpen een diagnose te stellen.

Good Manufacturing Practice voor de apotheek

De ziekenhuisapotheek maakt medicijnen klaar voor patiënten die bij Rijnstate zijn opgenomen. De ziekenhuisapotheek van Rijnstate voldoet aan de GMP-z-norm (Goede Manieren van Produceren in ziekenhuizen). De GMP-z is de standaard voor de bereiding van geneesmiddelen in de Nederlandse ziekenhuisapotheek. De norm wordt toegekend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die de ziekenhuisapotheek heeft beoordeeld op de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen.

Meer informatie: de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: