Verbeteren en toetsen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Dossieronderzoek (Necrologiecommissie)

De Necrologiecommissie van Rijnstate analyseert en onderzoekt systematisch dossiers van overleden patiënten. De commissie bekijkt of er aanwijzingen zijn voor onbedoelde gebeurtenissen tijdens de behandeling en verleende zorg. Op die manier wil Rijnstate de kwaliteit van zorg verbeteren.

De necrologiecommissie bestaat uit verpleegkundigen en medisch specialisten vanuit diverse vakgebieden (zoals chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en neurologie). De resultaten van de analyses worden teruggekoppeld aan de behandelaren en zorgverleners om ervan te leren en de zorg verder te verbeteren waar dat mogelijk is.

Binnen de necrologiecommissie kan er laagdrempelig van elkaars expertise gebruik gemaakt worden.

Naast de overledenen onderzoekt de commissie ook andere dossiers, bijvoorbeeld bij heropnames en langere ligduur.  

De commissie heeft de analyses van de afgelopen jaren bekeken. Dit zijn een aantal bevindingen die tot verbeteringen hebben geleid:

  • Soms is het dossier door medisch specialisten en verpleegkundigen niet volledig ingevuld. Het doel is om een adequate verslaglegging in het patiëntendossier te verkrijgen, waarbij de overwegingen om tot een besluit te komen terug te vinden zijn.
  • Bij patiënten met complexe ziektebeelden/infecties is het belangrijk om het (antibiotica)beleid met alle betrokken specialismen te bespreken.
  • Hoofdbehandelaarschap dient duidelijk te zijn voor de patiënt en diens naasten. Bij complexe vraagstukken zijn er meerdere specialismen betrokken en is het belangrijk dat er duidelijkheid over de regiebehandelaar is.
  • Communicatie tussen de verschillende specialismen en naar de patiënt moet helder zijn.  
  • Wanneer er onduidelijkheden in werkwijzen en protocollen worden geconstateerd, worden deze aangepast of herzien.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: