Verbeteren en toetsen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Evalueren functioneren medisch specialisten

Sinds 2008 maken de medisch specialisten van Rijnstate gebruik van een IFMS-systeem (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) om de kwaliteit van het professionele handelen van de individuele medisch specialist te evalueren en verbeteren. Sinds 2019 is er gekozen voor een vorm van Groeps-IFMS.

Elke vijf jaar wordt er feedback verzameld bij derden en samen met een zelfevaluatie vormt dit de basis van een gesprek met de andere vakgroepleden. Dit onder leiding van een externe professional. De medisch specialisten verwerken de uitkomsten van dit gesprek vervolgens in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Na 2-3 jaar wordt de voortgang van de POP in groepsverband onder leiding van een interne auditor weer besproken en bijgesteld in een voortgangsgesprek.

Voor wie?

Alle artsen die bij Rijnstate werken.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: