Patiëntveiligheid
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Binnen Rijnstate hebben we een apart systeem voor het melden van incidenten, oftewel: onbedoelde gebeurtenissen. Dit systeem heet Veilig Incidenten Melden (VIM) en geeft inzicht in de risico's in onze zorgprocessen. Ook het VIM maakt deel uit van het veiligheidsmanagementsysteem van Rijnstate. Bij het analyseren van meldingen kijken we voornamelijk hoe we onze zorg zo kunnen organiseren dat bepaalde ongewenste situaties niet (of minder) voorkomen.

VIM-teams

Rijnstate heeft 53 VIM-teams die op de zorgafdelingen actief zijn. Daarnaast zijn er 10 VIM-teams voor service verlenende afdelingen. In totaal heeft Rijnstate daarmee 306 VIM-coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de afhandeling van incidenten op hun afdeling. Alle medewerkers van Rijnstate kunnen incidenten melden.

Soorten meldingen

De meldingen betreffen: Melding zorg (risico’s voor de patiënt), transmurale meldingen (over de patiëntenzorg), Melding bedrijf (risico’s voor de bedrijfsvoering en ondersteunende processen) en Melding medewerker (risico’s voor medewerkers) en meldingen over datalekken. Tenslotte leggen we verbeteringen en het resultaat daarvan vast in een verbetervoorstel.

Aantal meldingen

Per jaar worden er ongeveer 5000 meldingen zorg gedaan en van de transmurale meldingen, meldingen bedrijf en medewerker elk een paar honderd. Verder worden er ongeveer 1000 verbetervoorstellen gedaan.

Ondersteuning VIM-teams

Risicobewustzijn vraagt om blijvende aandacht en stimulans. Daarom ondersteunt Rijnstate de VIM-teams actief door middel van bijeenkomsten, een adequate helpdesk, een intranetpagina en een trainingsaanbod.

Calamiteiten

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een calamiteit een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Op basis van de geldende richtlijnen van de IGJ heeft Rijnstate in 2020 15 rapportages bij de IGJ gemeld, waarvan 8 calamiteiten en 7 mogelijke calamiteiten. Rijnstate heeft een nazorgprocedure voor medewerkers en medici die betrokken waren bij een calamiteit.

Verbetermaatregelen

Degene die een VIM melding heeft gedaan, neemt het initiatief om verbetermaatregelen voor te stellen. Die voorstellen zijn gebaseerd op de gevonden oorzaken.
Verbetermaatregelen worden niet gericht op individuele personen, maar op bijvoorbeeld werkwijzen. Zo zijn er onder meer technische aanpassingen, aanpassingen van afspraken, beleid of gebruiksaanwijzingen, of maatregelen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich (nog) meer bewust zijn van bepaalde risico’s die zich kunnen voordoen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: