Patiëntveiligheid
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Ont-regel Rijnstate

Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. Tijd die niet kan worden besteed aan de patiënt. Het ministerie van VWS heeft samen met de zorgsector het programma [Ont]Regel de Zorg opgesteld met als doel dat zorgverleners minder regeldruk ervaren. 

ZIRE

Ook binnen Rijnstate vinden we het ontregelen van zorg belangrijk. Via experiment ZIRE, dat in 2018 startte, zijn we begonnen niet-zinvolle registraties achterwege te laten. Dit experiment werd uitgevoerd bij de behandeling van patiënten met maagkanker, darmkanker en prostaatkanker. Artsen, verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers en een aantal leden van de Cliëntenraad van Rijnstate hebben voor deze behandelingen gezamenlijk een kern van zinvolle kwaliteitsindicatoren vastgesteld. Deze kernset geeft vooral informatie over de uitkomsten van de behandeling en de patiëntervaringen. 

Hoeveelheid registraties

In de voorbereiding hebben zorgverleners kritisch gekeken naar wat er daadwerkelijke geregistreerd moet worden over bijvoorbeeld ondervoeding, pijn, fysieke beperking en het risico op vallen. Wanneer de behandeling ongecompliceerd verloopt, is het niet nodig om bij de patiënt alle kwaliteitsindicatoren te noteren. Alleen afwijkende antwoorden worden genoteerd. De hoeveelheid vast te leggen items in het patiëntendossier wordt op deze manier verminderd. Maar de zorg aan de patiënt blijft hetzelfde.

Ontregelen invoeren 

De resultaten van ZIRE zijn positief: de regeldruk is verminderd terwijl de kwaliteit van zorg gelijk is gebleven of zelfs verbeterd. Rijnstate gaat op de ingeslagen weg verder met het ontregelen van zorg. Voor alle afdelingen is per 1 januari 2021 de werkwijze van de afdelingen maag-, darm- en prostaatkander ingevoerd voor zover we geen landelijke verplichtingen overtreden. Dit betekent voor alle zorgafdelingen dat de registratie van onder andere pijn, ondervoeding en delier alleen nog op een zinvolle wijze wordt uitgevoerd. Dit houdt dat we de noodzakelijk vragen stellen aan de patiënt en alleen nog afwijkingen registreren. Ook andere registraties in het EPD worden afgebouwd met daarbij eenmalig registreren voor meerdere doeleinden als basisprincipe.

Toekomst

Naar aanleiding van het succes van het ZIRE-expiriment gaat Rijnstate in 2021 verder met de verder uitrol van het ontregelen. Naast de oncologie-afdelingen zullen ook de andere zorgafdelingen worden begeleid in het enkel nog registreren van afwijkingen bij de screeningen van pijn, ondervoeding, delier, decubitus, fysieke beperkingen en het risico op vallen. Daarnaast gaan ook zij verder met het eenmalige registreren in het dossier.

In 2022 gaan we ook multidisciplinair kijken naar het ontregelen door middel van een drietal workshopsessies, waar we breder kijken naar de registratielast.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: