Ondersteunende en palliatieve zorg
Verpleegkundige en patient
Laatste informatie over het coronavirus

Samenwerking in de regio

Goede ondersteunende en palliatieve zorg staat of valt met de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Wij steken dan ook veel energie in de samenwerking met andere zorginstellingen en zorgverleners in de regio, zoals de huisarts en de thuiszorg. Zo willen wij ervoor zorgen dat u kunt rekenen op goede ondersteunende en palliatieve zorg, ongeacht de plaats waar u verblijft: thuis, in het ziekenhuis, hospice of verpleeghuis.

Wekelijks overleg

Eén keer per week is er het Multidisciplinair Overleg Ondersteunende & Palliatieve zorg. Dit is een overleg tussen het consultteam Ondersteunende & Palliatieve zorg van Rijnstate en diverse andere disciplines vanuit zowel Rijnstate zelf als buiten Rijnstate. Denk aan een radiotherapeut (van de Radiotherapiegroep), een geestelijk verzorger, een medisch psycholoog, een anesthesioloog, verpleegkundig specialisten palliatieve zorg vanuit Thuiszorg Groot Gelre, verpleegkundigen palliatieve zorg van STMR en STMG en zo mogelijk de behandelend huisarts. Deze deskundigen worden als het nodig is ook laagdrempelig geconsulteerd.

In dit overleg worden de individuele behandelplannen van patiënten met elkaar besproken en wordt de geleverde zorg op elkaar afgestemd.

Samen werken aan verbetering van de zorg

Daarnaast hecht Rijnstate veel waarde aan samenwerking om de palliatieve zorg in de regio verder te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het Bestuursnetwerk Palliatieve Zorg met als doel een nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van regionale palliatieve zorg. Een voorbeeld hiervan is de proef palliatieve-zorgcoach, waardoor u een vast aanspreekpunt heeft, ongeacht of u thuis, in het ziekenhuis, een verpleeghuis of hospice bent.
  • Het Platform voor Regionale Transmurale Samenwerking met als doel een optimale samenwerking tussen hospices, palliatieve units van verpleeghuizen, huisartsen en het ziekenhuis;
  • Transmurale werkgroep Rijnstate-Onze huisartsen met als doel samenwerking voor de optimalisering van toekomstige zorgplanning en ontslagtrajecten voor patiënten in een palliatieve fase;
  • Inloophuizen in de regio zoals het Toon Hermanshuis in Arnhem en het Braamhuis in Zevenaar, voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Hier kunt u zonder afspraak of verwijzing bij geschoolde vrijwilligers terecht voor informatie en activiteiten. Ook kunt u hier uw ervaringen delen met lotgenoten;
  • Radboudumc (Nijmegen) binnen het consortium Zuid-Oost Nederland (Palzo) met als doel optimalisatie van de patiëntenzorg, innovatie, wetenschap, onderwijs en opleiding op het gebied van palliatieve zorg.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: