Ondersteunende en palliatieve zorg
Verpleegkundige en patient

Samenwerking in de regio

Goede ondersteunende en palliatieve zorg staat of valt met de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Wij steken dan ook veel energie in de samenwerking met andere zorginstellingen en zorgverleners in de regio, zoals de huisarts en de thuiszorg. Zo willen wij ervoor zorgen dat u kunt rekenen op goede en passende ondersteunende en palliatieve zorg, ongeacht de plaats waar u verblijft: thuis, in het ziekenhuis, in het hospice of in het verpleeghuis. Ter ondersteuning hiervan wordt wekelijks overleg gevoerd in het al eerder genoemde Transmurale Multidisciplinair Overleg Ondersteunende & Palliatieve zorg. Daarnaast hecht Rijnstate veel waarde aan samenwerking om de palliatieve zorg in de regio verder te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het Bestuursnetwerk Palliatieve Zorg met als doel een nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van regionale palliatieve zorg. Een voorbeeld hiervan is de proef palliatieve-zorgcoach, waardoor u een vast aanspreekpunt heeft, ongeacht of u thuis, in het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice bent. Inmiddels zijn de eerste voorzichtige resultaten van deze proef zichtbaar. Benieuwd naar deze resultaten? Lees het hele artikel hier
  • Het Platform voor Regionale Transmurale Samenwerking met als doel een optimale samenwerking tussen professionals van hospices, palliatieve units van verpleeghuizen, huisartsen en het ziekenhuis.
  • Transmurale werkgroep Rijnstate-Onze Huisartsen met als doel samenwerking voor de optimalisering van toekomstige zorgplanning en ontslagtrajecten voor patiënten in een palliatieve fase.
  • Inloophuizen in de regio zoals het Toon Hermanshuis in Arnhem en het Braamhuis in Zevenaar, voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Hier kunt u zonder afspraak of verwijzing bij geschoolde vrijwilligers terecht voor informatie en activiteiten. Ook kunt u hier uw ervaringen delen met lotgenoten.
  • Radboudumc (Nijmegen) binnen het consortium Zuid-Oost Nederland (Palzo) met als doel optimalisatie van de patiëntenzorg, innovatie, wetenschap, onderwijs en opleiding op het gebied van palliatieve zorg.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden
Blijf dapper

Het is begin januari 2021. Vandaag bezoek ik een patiënte van 56 jaar op de corona-afdeling. Ze ligt op een eenpersoonskamer in isolatie. Afgelopen week zou ze starten met een behandeling voor darmkanker. Ze heeft heel erg haar best gedaan om zo min mogelijk mensen te zien en toch kreeg ze corona. Tranen biggelen over haar wangen. Ik luister naar haar en probeer haar te troosten. We spreken af dat ik de volgende dag weer kom, haar echtgenoot komt dan ook.

Lees meer
Brug in het Atrium van Arnhem
Ruimte voor afscheid

Ik loop een eenpersoonskamer in Rijnstate binnen. Daar zie ik een vrouw in bed liggen op haar rechterzij. Ontspannen gezicht, rustige en regelmatige ademhaling, ogen gesloten. Aan haar bed zitten haar echtgenoot en haar twee zonen. Bij een van de zonen rollen de tranen over de wangen. Ik stel me voor, leg uit wat ik kom doen en ga aan het bed zitten. Ik praat tegen haar, raak haar hand aan, ze geeft geen reactie. Ik zie een infuuspomp staan met medicatie. Na een tijdje zegt haar zoon: “Dit is onmenselijk. Dit had ze nooit gewild, hoe lang moet dit nog duren? Je kunt haar toch niet zo laten liggen? Kan het versneld worden? Ik vind dit lijden.”

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: