Ondersteunende en palliatieve zorg
Verpleegkundige en patient

Samenwerking in de regio

Goede ondersteunende en palliatieve zorg staat of valt met de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Wij steken dan ook veel energie in de samenwerking met andere zorginstellingen en zorgverleners in de regio, zoals de huisarts en de thuiszorg. Zo willen wij ervoor zorgen dat u kunt rekenen op goede en passende ondersteunende en palliatieve zorg, ongeacht de plaats waar u verblijft: thuis, in het ziekenhuis, in het hospice of in het verpleeghuis. Ter ondersteuning hiervan wordt wekelijks overleg gevoerd in het al eerder genoemde Transmurale Multidisciplinair Overleg Ondersteunende & Palliatieve zorg. Daarnaast hecht Rijnstate veel waarde aan samenwerking om de palliatieve zorg in de regio verder te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het Bestuursnetwerk Palliatieve Zorg met als doel een nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van regionale palliatieve zorg. Een voorbeeld hiervan is de proef palliatieve-zorgcoach, waardoor u een vast aanspreekpunt heeft, ongeacht of u thuis, in het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice bent. Inmiddels zijn de eerste voorzichtige resultaten van deze proef zichtbaar. Benieuwd naar deze resultaten? Lees het hele artikel hier
  • Het Platform voor Regionale Transmurale Samenwerking met als doel een optimale samenwerking tussen professionals van hospices, palliatieve units van verpleeghuizen, huisartsen en het ziekenhuis.
  • Transmurale werkgroep Rijnstate-Onze Huisartsen met als doel samenwerking voor de optimalisering van toekomstige zorgplanning en ontslagtrajecten voor patiënten in een palliatieve fase.
  • Inloophuizen in de regio zoals het Toon Hermanshuis in Arnhem en het Braamhuis in Zevenaar, voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Hier kunt u zonder afspraak of verwijzing bij geschoolde vrijwilligers terecht voor informatie en activiteiten. Ook kunt u hier uw ervaringen delen met lotgenoten.
  • Radboudumc (Nijmegen) binnen het consortium Zuid-Oost Nederland (Palzo) met als doel optimalisatie van de patiëntenzorg, innovatie, wetenschap, onderwijs en opleiding op het gebied van palliatieve zorg.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Rijnstate waaktas als gebaar van medeleven

Op woensdag 14 april zijn er in Rijnstate ruim 120 waaktassen bij alle verpleegafdelingen verspreid. Als gebaar van medeleven kunnen verpleegkundigen deze waaktas uitreiken aan naasten van iemand die gaat sterven.

Lees meer
Rijnstate start proef: vroeg in gesprek met COPD-patiënten over toekomst

Patiënten met een levensbeperkende ziekte (zoals kanker, COPD, hartfalen of dementie) hebben vaak verwarrende emoties en zorgen over de toekomst. Voor hen en hun naasten is het belangrijk om al in een vroeg stadium wensen en verwachtingen voor de toekomst te bespreken. Rijnstate is daarom gestart met een proef ‘toekomstige zorgplanning’ voor in eerste instantie patiënten met COPD. Dit doen we samen met Onze Huisartsen en een aantal andere zorginstanties in de regio Arnhem. 

Lees meer
Twee specialisten in overleg en kijken naar computerscherm
Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg Rijnstate bestaat 12,5 jaar

Het Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ) van Rijnstate bestaat deze week 12,5 jaar. In 2007 was Rijnstate een van de eerste ziekenhuizen in Nederland waar een team palliatieve zorg van start ging. Van een klein begin met één verpleegkundig specialist zijn is het COPZ nu een groot team geworden voor patiënten die weten dat ze niet meer beter worden.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: