Onderzoek en onderwijs
Verpleegkundige en patient

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van het Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve Zorg (COPZ) richt zich op patiënten met kanker die niet meer kunnen genezen en op patiënten met andere ziekten als ze in de palliatieve fase zijn. Het centrum biedt verpleegkundig specialisten, arts-assistenten en specialisten de gelegenheid (promotie)onderzoek te doen. Deelname aan internationale onderzoeken sluit hierop aan.

Onze onderzoekspeerpunten zijn:

  • Diagnostiek en symptomatische behandeling van klachten in de palliatieve fase;
  • Inbedding palliatieve zorg in zorgpaden voor diverse patiëntengroepen met aandacht voor onderzoek naar toekomstige zorgplanning (transmuraal project bij patiënten met COPD) en continuïteit van zorg (palliatieve-zorgcoach).

Deelname aan een Europese studie naar palliatieve sedactie in verschillende klinische settingen is in voorbereiding.

Onderstaande onderzoeken waaraan het COPZ heeft deelgenomen zijn afgerond:

  • Early Recognition and Optimal Treatment of Delirium in Patients with Advanced Cancer: ZonMw project, looptijd 2009-2016;
  • Screening and treatment of psychological distress in patients with metastatic colorectal cancer: KWF-project, looptijd 2012-2017;
  • Doorstroming patiënten naar hospices: project Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem, looptijd 2015-2016;
  • Inventarisatie behandelafspraken bij kwetsbare patiënten: geen subsidieaanvraag ingediend, looptijd 2015-2016.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Rijnstate waaktas als gebaar van medeleven

Op woensdag 14 april zijn er in Rijnstate ruim 120 waaktassen bij alle verpleegafdelingen verspreid. Als gebaar van medeleven kunnen verpleegkundigen deze waaktas uitreiken aan naasten van iemand die gaat sterven.

Lees meer
Rijnstate start proef: vroeg in gesprek met COPD-patiënten over toekomst

Patiënten met een levensbeperkende ziekte (zoals kanker, COPD, hartfalen of dementie) hebben vaak verwarrende emoties en zorgen over de toekomst. Voor hen en hun naasten is het belangrijk om al in een vroeg stadium wensen en verwachtingen voor de toekomst te bespreken. Rijnstate is daarom gestart met een proef ‘toekomstige zorgplanning’ voor in eerste instantie patiënten met COPD. Dit doen we samen met Onze Huisartsen en een aantal andere zorginstanties in de regio Arnhem. 

Lees meer
Twee specialisten in overleg en kijken naar computerscherm
Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg Rijnstate bestaat 12,5 jaar

Het Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ) van Rijnstate bestaat deze week 12,5 jaar. In 2007 was Rijnstate een van de eerste ziekenhuizen in Nederland waar een team palliatieve zorg van start ging. Van een klein begin met één verpleegkundig specialist zijn is het COPZ nu een groot team geworden voor patiënten die weten dat ze niet meer beter worden.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: