Onderzoek en onderwijs
Verpleegkundige en patient
Laatste informatie over het coronavirus

Opleiding voor AIOS

Voor wie:

 • Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) geriatrie in het vierde en vijfde jaar
 • AIOS Interne Geneeskunde of AIOS tijdens vooropleiding Interne Geneeskunde in het tweede of derde jaar
 • Ziekenhuisapothekers in opleiding

Duur: drie maanden

Achtergrond en doelstelling stage

In dit onderdeel maakt u kennis met de toepassing van palliatieve zorg, zoals de patiënt die krijgt in een algemeen ziekenhuis. Volgens de WHO-definitie is palliatieve zorg een geneeskundige benadering, die de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, verbetert door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Leerdoelen

 • Herkenning van de palliatieve zorgbehoefte
 • Besluitvorming rondom behandeldilemma’s en transitiemomenten naar onder andere de palliatieve fase
 • Een complete inventarisatie kunnen maken van biomedische, psychosociale, zingevings- en organisatieproblemen in de palliatieve zorg
 • Het kunnen opstellen van een palliatief behandelplan
 • In staat zijn om palliatief te anticiperen
 • Communicatie met patiënt en familie rondom palliatief beleid
 • Kennis over wettelijke regelingen rondom euthanasie en palliatieve sedatie
 • Optimale samenwerking in een multidisciplinair team van zorgverleners
 • Op verzoek onder supervisie ascitespuncties verrichten.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Rijnstate start proef: vroeg in gesprek met COPD-patiënten over toekomst

Patiënten met een levensbeperkende ziekte (zoals kanker, COPD, hartfalen of dementie) hebben vaak verwarrende emoties en zorgen over de toekomst. Voor hen en hun naasten is het belangrijk om al in een vroeg stadium wensen en verwachtingen voor de toekomst te bespreken. Rijnstate is daarom gestart met een proef ‘toekomstige zorgplanning’ voor in eerste instantie patiënten met COPD. Dit doen we samen met Onze Huisartsen en een aantal andere zorginstanties in de regio Arnhem. 

Lees meer
2 specialisten in overleg en kijken naar computerscherm
Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg Rijnstate bestaat 12,5 jaar

Het Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ) van Rijnstate bestaat deze week 12,5 jaar. In 2007 was Rijnstate een van de eerste ziekenhuizen in Nederland waar een team palliatieve zorg van start ging. Van een klein begin met één verpleegkundig specialist zijn is het COPZ nu een groot team geworden voor patiënten die weten dat ze niet meer beter worden.

Lees meer
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden
Rijnstate doet mee met pilot palliatieve-zorg-coach

Op 17 juni is in de regio’s Arnhem en de Liemers een pilot ‘palliatieve zorgcoach’ gestart. Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben, een palliatieve-zorg-coach. In de pilot gaat dat nu ook gebeuren. De proef is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. Rijnstate werkt hierin samen met veel Gelderse zorginstellingen.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: