Onderzoek en onderwijs
Verpleegkundige en patient
Laatste informatie over het coronavirus

Opleiding voor AIOS

Voor wie:

 • Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) geriatrie in het vierde en vijfde jaar
 • AIOS Interne Geneeskunde of AIOS tijdens vooropleiding Interne Geneeskunde in het tweede of derde jaar
 • Ziekenhuisapothekers in opleiding

Duur: drie maanden

Achtergrond en doelstelling stage

In dit onderdeel maakt u kennis met de toepassing van palliatieve zorg, zoals de patiënt die krijgt in een algemeen ziekenhuis. Volgens de WHO-definitie is palliatieve zorg een geneeskundige benadering, die de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, verbetert door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Leerdoelen

 • Herkenning van de palliatieve zorgbehoefte
 • Besluitvorming rondom behandeldilemma’s en transitiemomenten naar onder andere de palliatieve fase
 • Een complete inventarisatie kunnen maken van biomedische, psychosociale, zingevings- en organisatieproblemen in de palliatieve zorg
 • Het kunnen opstellen van een palliatief behandelplan
 • In staat zijn om palliatief te anticiperen
 • Communicatie met patiënt en familie rondom palliatief beleid
 • Kennis over wettelijke regelingen rondom euthanasie en palliatieve sedatie
 • Optimale samenwerking in een multidisciplinair team van zorgverleners
 • Op verzoek onder supervisie ascitespuncties verrichten.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: