Onderzoek en onderwijs
Verpleegkundige en patient

Opleiding voor AIOS

Voor wie:

 • Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) geriatrie in het vierde en vijfde jaar
 • AIOS Interne Geneeskunde of AIOS tijdens vooropleiding Interne Geneeskunde in het tweede of derde jaar
 • Ziekenhuisapothekers in opleiding

Duur: drie maanden

Achtergrond en doelstelling stage

In dit onderdeel maakt u kennis met de toepassing van palliatieve zorg, zoals de patiënt die krijgt in een algemeen ziekenhuis. Volgens de WHO-definitie is palliatieve zorg een geneeskundige benadering, die de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, verbetert door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Leerdoelen

 • Herkenning van de palliatieve zorgbehoefte
 • Besluitvorming rondom behandeldilemma’s en transitiemomenten naar onder andere de palliatieve fase
 • Een complete inventarisatie kunnen maken van biomedische, psychosociale, zingevings- en organisatieproblemen in de palliatieve zorg
 • Het kunnen opstellen van een palliatief behandelplan
 • In staat zijn om palliatief te anticiperen
 • Communicatie met patiënt en familie rondom palliatief beleid
 • Kennis over wettelijke regelingen rondom euthanasie en palliatieve sedatie
 • Optimale samenwerking in een multidisciplinair team van zorgverleners
 • Op verzoek onder supervisie ascitespuncties verrichten.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden
Blijf dapper

Het is begin januari 2021. Vandaag bezoek ik een patiënte van 56 jaar op de corona-afdeling. Ze ligt op een eenpersoonskamer in isolatie. Afgelopen week zou ze starten met een behandeling voor darmkanker. Ze heeft heel erg haar best gedaan om zo min mogelijk mensen te zien en toch kreeg ze corona. Tranen biggelen over haar wangen. Ik luister naar haar en probeer haar te troosten. We spreken af dat ik de volgende dag weer kom, haar echtgenoot komt dan ook.

Lees meer
Brug in het Atrium van Arnhem
Ruimte voor afscheid

Ik loop een eenpersoonskamer in Rijnstate binnen. Daar zie ik een vrouw in bed liggen op haar rechterzij. Ontspannen gezicht, rustige en regelmatige ademhaling, ogen gesloten. Aan haar bed zitten haar echtgenoot en haar twee zonen. Bij een van de zonen rollen de tranen over de wangen. Ik stel me voor, leg uit wat ik kom doen en ga aan het bed zitten. Ik praat tegen haar, raak haar hand aan, ze geeft geen reactie. Ik zie een infuuspomp staan met medicatie. Na een tijdje zegt haar zoon: “Dit is onmenselijk. Dit had ze nooit gewild, hoe lang moet dit nog duren? Je kunt haar toch niet zo laten liggen? Kan het versneld worden? Ik vind dit lijden.”

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: