Ondersteunende en palliatieve zorg
Verpleegkundige en patient

Onze werkwijze

Als u bent verwezen naar het COPZ maakt het consultteam een afspraak met u en uw naasten. In het eerste contact krijgt u een afspraak met een van de verpleegkundig specialisten. Deze verdiept zich in uw medische geschiedenis en het beloop van uw ziekte en bespreekt dit vervolgens uitgebreid met u en uw naasten. In dit gesprek inventariseren we zo breed mogelijk waar u ondersteuning of zorg kunt gebruiken en wenst. Als het nodig is, volgt er een lichamelijk onderzoek. Ook vragen we u soms om één of enkele vragenlijsten in te vullen. Dit helpt ons om in te schatten hoeveel last u ervaart van bepaalde problemen en om eventuele effecten van een behandeling goed te kunnen volgen. De eerste afspraak duurt gemiddeld een uur. Afhankelijk van uw conditie duurt de afspraak minder lang. Afhankelijk van de situatie zal de medisch specialist palliatieve zorg u ook willen spreken.

Een persoonlijk behandelvoorstel 

De verpleegkundig specialist spreekt de verzamelde informatie door met een van de medisch specialisten. Gezamenlijk stellen zij adviezen op en leggen deze voor aan uw hoofdbehandelaar. Dat is de arts die u primair behandelt en heeft verwezen. Uw behandelend arts en het COPZ bespreken deze adviezen met u. 

Hoe gaat het verder? 

Als u er geen bezwaar tegen heeft, wordt uw situatie besproken in het Transmurale Multidisciplinaire Overleg Ondersteunende en Palliatieve zorg. Dit is een wekelijks overleg in Rijnstate tussen het consultteam en diverse andere deskundigen van binnen en buiten het ziekenhuis. Dit kunnen onder andere zijn: uw huisarts, een geestelijk verzorger, een medisch psycholoog, een MDL-arts, een radiotherapeut, een verpleegkundig specialist/wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg vanuit de thuiszorg.
Doel van dit overleg is uw situatie vanuit zo veel mogelijk invalshoeken te bekijken en uw individuele behandelplan te bespreken. Zo kunnen we u behandelplan optimaliseren vanuit de aanwezige deskundigen. Het multidisciplinair overleg heeft verder als doel de zorg voor u vanuit verschillende zorgverleners goed op elkaar af te stemmen als u van het ziekenhuis naar huis gaat of van huis naar het ziekenhuis komt.

Overleg met andere behandelaren

In het ziekenhuis en op de polikliniek krijgen u en uw naasten verdere begeleiding van de verpleegkundig specialist. Hoe vaak en hoe intensief de vervolgcontacten zijn ligt aan uw situatie en uw wensen. Het consultteam houdt uw huisarts en indien nodig andere betrokken zorgverleners op de hoogte van uw situatie. Uiteraard kan uw huisarts aansluiten bij het transmurale multidisciplinaire overleg.

Verwijzing voor een consult 

Het team COPZ wordt ingeschakeld door medisch specialisten en verpleegkundigen van Rijnstate maar ook uw (huis)arts of wijkverpleegkundige kan u naar ons verwijzen. Ook kunt u zelf contact met ons opnemen. Als u dit wilt, is het verstandig dit met uw huisarts te bespreken. Dan kan uw huisarts u verwijzen en weet deze dat wij bij uw behandeling betrokken zijn. Een afspraak vindt plaats in de polikliniek van het Oncologisch Centrum in Rijnstate Arnhem of Rijnstate Zevenaar. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, komt de verpleegkundig specialist bij u op de afdeling en voert daar samen met u en uw naasten het gesprek.

De Acute Palliatieve Unit (APU)

De Acute Palliatieve Unit (APU) is een verpleegafdeling waar palliatieve, oncologische patiënten voor korte tijd worden opgenomen. Deze APU is speciaal bedoeld voor patiënten met kanker die voor de laatste fase van hun leven naar huis zijn gegaan, maar opeens toch klachten krijgen waardoor ziekenhuiszorg nodig is. Denk hierbij aan behandeling van hevige pijn of misselijkheid of het plaatsen van een drain tegen vochtophoping. Tijdens de opname is er ook aandacht voor eventuele psychische klachten, zoals angst of somberheid of voor gevoelens van verlies. Patiënten worden voor een periode van meestal vier of vijf dagen opgenomen. Het team van het Centrum Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ) werkt nauw samen met de gespecialiseerd verpleegkundigen van de verpleegafdeling Oncologie van Rijnstate. Op deze manier heeft de APU alle expertise op de juiste plek.  

Patiëntervaringen

Lees de ervaringen van onze patiënten.
‘Team palliatieve zorg brengt rust en acceptatie’
Carin Joosten in stoel - palliatieve zorg

Carin Joosten kan niet meer genezen van borstkanker en komt bij ons Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg van terecht. "Dit team heeft een helikopterview over de behandeling: ze overleggen met de huisarts en de thuiszorg. Dat geeft ons rust en tijd om met elkaar te praten."

‘Team palliatieve zorg brengt rust en acceptatie’ of Bekijk alle patiëntervaringen

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden
Blijf dapper

Het is begin januari 2021. Vandaag bezoek ik een patiënte van 56 jaar op de corona-afdeling. Ze ligt op een eenpersoonskamer in isolatie. Afgelopen week zou ze starten met een behandeling voor darmkanker. Ze heeft heel erg haar best gedaan om zo min mogelijk mensen te zien en toch kreeg ze corona. Tranen biggelen over haar wangen. Ik luister naar haar en probeer haar te troosten. We spreken af dat ik de volgende dag weer kom, haar echtgenoot komt dan ook.

Lees meer
Brug in het Atrium van Arnhem
Ruimte voor afscheid

Ik loop een eenpersoonskamer in Rijnstate binnen. Daar zie ik een vrouw in bed liggen op haar rechterzij. Ontspannen gezicht, rustige en regelmatige ademhaling, ogen gesloten. Aan haar bed zitten haar echtgenoot en haar twee zonen. Bij een van de zonen rollen de tranen over de wangen. Ik stel me voor, leg uit wat ik kom doen en ga aan het bed zitten. Ik praat tegen haar, raak haar hand aan, ze geeft geen reactie. Ik zie een infuuspomp staan met medicatie. Na een tijdje zegt haar zoon: “Dit is onmenselijk. Dit had ze nooit gewild, hoe lang moet dit nog duren? Je kunt haar toch niet zo laten liggen? Kan het versneld worden? Ik vind dit lijden.”

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: