Ondersteunende en palliatieve zorg
Verpleegkundige en patient
Laatste informatie over het coronavirus

Onze werkwijze

Als u bent verwezen naar het Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve Zorg, maakt het consultteam een afspraak met u en uw naasten. In het eerste contact wordt u gezien door één van de verpleegkundig specialisten. Deze verpleegkundig specialist verdiept zich in uw medische geschiedenis en het beloop van uw ziekte en bespreekt dit vervolgens uitgebreid met u en uw naasten. In dit gesprek wordt zo breed mogelijk geïnventariseerd waar u ondersteuning of zorg kunt gebruiken en wenst. Als het nodig is, volgt er een lichamelijk onderzoek. Ook kan u worden gevraagd één of enkele vragenlijsten in te vullen. Dit helpt ons een goede inschatting te maken hoeveel last u van bepaalde problemen ervaart en om eventuele effecten van een behandeling goed te kunnen volgen. De eerste afspraak duurt gemiddeld anderhalf uur. Afhankelijk van uw conditie wordt de afspraak minder lang.

Een persoonlijk behandelvoorstel

De verzamelde informatie wordt door de verpleegkundig specialist met één van de medisch specialisten doorgesproken. Gezamenlijk maken zij een op u persoonlijk afgestemd behandelvoorstel. Het behandelvoorstel wordt aan u en uw hoofdbehandelaar voorgelegd. Uiteindelijk besluit u samen met uw hoofdbehandelaar of u het behandelvoorstel wil volgen en akkoord gaat.

Hoe gaat het verder?

Als u het behandelvoorstel wilt volgen, wordt uw situatie besproken in het Transmurale Multidisciplinaire Overleg Ondersteunende en Palliatieve zorg. Dit is een wekelijks overleg in Rijnstate tussen het consultteam en diverse andere deskundigen van zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Dit kunnen onder andere zijn: uw huisarts, een geestelijk verzorger, medisch psycholoog, MDL-arts, radiotherapeut, wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg en specialist ouderengeneeskunde. Doel van dit overleg is uw situatie vanuit zo veel mogelijk invalshoeken te bekijken. Het multidisciplinair overleg heeft verder als doel de zorg voor u goed op elkaar af te stemmen als u van het ziekenhuis naar huis gaat of van huis naar het ziekenhuis komt.

Overleg met andere behandelaren

In het ziekenhuis en poliklinisch worden u en uw naasten verder begeleid en gevolgd door de verpleegkundig specialist. De intensiteit en frequentie van de vervolgcontacten hangen af van uw situatie en wensen. Het consultteam houdt uw huisarts schriftelijk of zo nodig ook telefonisch de hoogte van uw situatie. Uiteraard kan uw huisarts aansluiten bij het transmurale multidisciplinaire overleg. Zo nodig wordt er vanuit de thuissituatie extra telefonisch contact gezocht met de behandelaar (huisarts, hospice-arts of specialist ouderengeneeskunde) en vindt er een overdracht aan de thuiszorg plaatst.

Verwijzing voor een consult

Het team wordt geraadpleegd door medisch specialisten en verpleegkundigen van Rijnstate maar ook uw (huis)arts of verpleegkundige kan u naar ons verwijzen. Ook kunt u zelf contact met ons opnemen. Het is verstandig dit met uw huisarts te bespreken zodat uw huisarts u kan verwijzen en ervan op de hoogte is dat wij bij uw behandeling betrokken zijn. Een consult vindt plaats in de polikliniek van het Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve Zorg in Rijnstate Arnhem of Rijnstate Zevenaar. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, komt de verpleegkundig specialist bij u op de afdeling en voert daar samen met u en uw naasten het gesprek.

Patiëntervaringen

Lees de ervaringen van onze patiënten.
‘Team palliatieve zorg brengt rust en acceptatie’
Carin Joosten in stoel - palliatieve zorg

Carin Joosten kan niet meer genezen van borstkanker en komt bij ons Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg van terecht. "Dit team heeft een helikopterview over de behandeling: ze overleggen met de huisarts en de thuiszorg. Dat geeft ons rust en tijd om met elkaar te praten."

‘Team palliatieve zorg brengt rust en acceptatie’ of Bekijk alle patiëntervaringen
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: