Onderzoek en onderwijs
Verpleegkundige en patient

Training palliatieve zorg

De training palliatieve zorg is bedoeld om de kennis over en vaardigheden in de palliatieve zorg te bevorderen onder verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en artsen. De doelstelling hierbij is onder andere om de palliatieve zorgvraag te herkennen. De training is een basismodule palliatieve zorg die twee keer per jaar wordt aangeboden, in het voor- en najaar. De duur van de training is één dag.

Wat houdt de training in?

De training begint met een inleiding in de palliatieve zorg. Vervolgens worden aan de hand van een casus alle domeinen van de palliatieve zorg besproken, waarin een of meerdere symptomen centraal staan. Aan de hand van casussen komen de theorie en praktijk van palliatieve sedatie aan bod. in de middag wordt het symptoom pijn verder uitgediept, net zoals de thema's verdriet, verlies, rouw en spiritualiteit. Daarnaast oefenen we in de middag met een acteur onze communicatieve vaardigheden.

Onderwijskundige uitgangspunten:

  • E-learning en huiswerkopdrachten zijn ondersteunend aan de lessen die door de docenten worden gegeven;
  • De transfer naar de praktijk wordt gelegd door te werken met casussen en rollenspelen;
  • Smallgroup-learning: maximaal vijftien deelnemers om tot het geleerde goed in de praktijk te kunnen brengen;
  • Inzet van een acteur om cursisten te laten oefenen met gespreksvaardigheden.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Rijnstate waaktas als gebaar van medeleven

Op woensdag 14 april zijn er in Rijnstate ruim 120 waaktassen bij alle verpleegafdelingen verspreid. Als gebaar van medeleven kunnen verpleegkundigen deze waaktas uitreiken aan naasten van iemand die gaat sterven.

Lees meer
Rijnstate start proef: vroeg in gesprek met COPD-patiënten over toekomst

Patiënten met een levensbeperkende ziekte (zoals kanker, COPD, hartfalen of dementie) hebben vaak verwarrende emoties en zorgen over de toekomst. Voor hen en hun naasten is het belangrijk om al in een vroeg stadium wensen en verwachtingen voor de toekomst te bespreken. Rijnstate is daarom gestart met een proef ‘toekomstige zorgplanning’ voor in eerste instantie patiënten met COPD. Dit doen we samen met Onze Huisartsen en een aantal andere zorginstanties in de regio Arnhem. 

Lees meer
Twee specialisten in overleg en kijken naar computerscherm
Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg Rijnstate bestaat 12,5 jaar

Het Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ) van Rijnstate bestaat deze week 12,5 jaar. In 2007 was Rijnstate een van de eerste ziekenhuizen in Nederland waar een team palliatieve zorg van start ging. Van een klein begin met één verpleegkundig specialist zijn is het COPZ nu een groot team geworden voor patiënten die weten dat ze niet meer beter worden.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: