Informatie voor bezoekers en naasten
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Contact met naasten en familie

Wij besteden veel aandacht aan het informeren van naasten/familieleden van een patiënt op de Intensive Care. U ontvangt zo snel mogelijk informatie over de actuele situatie en het te volgen beleid. We zullen altijd proberen een eerlijk beeld te schetsen van de situatie in een begrijpelijk verhaal zonder medische termen. Met de naasten/familie spreken we twee contactpersonen af waarmee het telefonische contact verloopt. De naam, relatie en telefoonnummer worden in het verpleegkundig dossier verwerkt. (Telefonische) informatie wordt alleen aan deze contactpersonen gegeven. Deze contactpersonen kunnen de rest van de familie/naasten en overige belangstellenden op de hoogte houden. De afdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Contactpersonen kunnen altijd, rechtstreeks de afdeling bellen voor informatie, bij voorkeur voor 7.00 uur en na 10 uur ’s morgens i.v.m. de ochtendverzorging van de patiënten.

Gesprek met de arts

De verpleegkundige van de IC heeft een bemiddelende taak tussen de arts en de familie van de patiënt. Zij/hij peilt regelmatig uw informatiebehoefte en regelt als het nodig is een gesprek met de arts. Het streven is dat de verpleegkundige altijd bij het gesprek aanwezig . De gesprekken worden gedocumenteerd in het patiënten dossier. Als patiënten langere tijd op de IC verblijven vinden familie gesprekken meestal eenmaal per week plaats en indien nodig vaker.

Evaluatie patiënttevredenheid

Op de Intensive Care (IC) zijn we continu bezig onze zorgverlening te verbeteren. Veel IC-patiënten maken hun IC-opname niet of nauwelijks bewust mee. Daarom is uw ervaring als familielid of naaste voor ons erg belangrijk. We meten de patiënttevredenheid een keer per jaar gedurende drie maanden via een online vragenlijst. Die sturen we na een IC-opname aan de naasten toe.

Nazorgpoli Intensive Care

Na een verblijf op de IC ervaart een groot deel van de patiënten nog lichamelijke en/of geestelijke klachten. Dit kunnen nieuwe klachten zijn of bestaande klachten die erger zijn geworden na een verblijf op de IC.

Als u langer dan drie dagen op de IC opgenomen bent geweest en weer naar huis gaat, krijgt u 12 weken later een uitnodiging van ons. Wij vragen u dan om samen met uw partner of naaste naar de nazorgpoli Intensive Care te komen. U kunt altijd een afspraak maken voor een evaluatiegesprek. Ook als u korter dan drie dagen op de IC opgenomen bent geweest. Een nagesprek kan helpen om de opnameperiode op de IC te verwerken en af te sluiten.

Vragen, opmerkingen en klachten

Wij streven ernaar dat alle patiënten en hun naasten tevreden zijn over hun behandeling tijdens het verblijf op de IC in Rijnstate. Als u opmerkingen of klachten heeft, laat dit dan aan ons weten. Dit kan via het klachtenformulier. We kijken dan samen maar een oplossing. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: