Informatie voor bezoekers en naasten
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Contact met naasten en familie

Wij besteden veel aandacht aan het informeren van naasten/familieleden van een patiënt op de Intensive Care. U ontvangt zo snel mogelijk informatie over de actuele situatie en het te volgen beleid. We zullen altijd proberen een eerlijk beeld te schetsen van de situatie in een begrijpelijk verhaal zonder medische termen. Met de naasten/familie spreken we twee contactpersonen af waarmee het telefonische contact verloopt. De naam, relatie en telefoonnummer worden in het verpleegkundig dossier verwerkt. (Telefonische) informatie wordt alleen aan deze contactpersonen gegeven. Deze contactpersonen kunnen de rest van de familie/naasten en overige belangstellenden op de hoogte houden. De afdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Contactpersonen kunnen altijd, rechtstreeks de afdeling bellen voor informatie, bij voorkeur voor 7.00 uur en na 10 uur ’s morgens i.v.m. de ochtendverzorging van de patiënten.

Gesprek met de arts

De verpleegkundige van de IC heeft een bemiddelende taak tussen de arts en de familie van de patiënt. Zij/hij peilt regelmatig uw informatiebehoefte en regelt als het nodig is een gesprek met de arts. Het streven is dat de verpleegkundige altijd bij het gesprek aanwezig is om dit vervolgens te documenteren in het verpleegkundige dossier. Op het moment dat het medisch team zelf een gesprek wenst, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 Ook beschikt de afdeling over verschillende informatiefolders. Bij opname ontvangt u direct de folder over de afdeling.

Evaluatie patiënttevredenheid

Op de Intensive Care (IC) zijn we continu bezig onze zorgverlening te verbeteren. Veel IC patiënten maken hun IC opname niet of nauwelijks bewust mee. Daarom is uw ervaring als familielid of naaste voor ons erg belangrijk. Wilt u meewerken aan een onderzoek naar uw ervaringen met onze zorg? Bij ontslag of overplaatsing naar een andere afdelingen geven wij deze kaartjes mee. 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: