De zorg op de IC
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Bed en apparatuur op de IC

Hier ziet u hoe een Intensive Care bed met bijbehorende apparatuur eruit ziet. De nummers op de foto (in scène gezet) komen overeen met de nummers in de tekst onder de foto.

Patiëntenkamer bed en apparatuur op de IC
 1. Infuusvloeistof
  Vocht krijgt de patiënt via een infuus m.b.v. een infuuspomp. Dit voorkomt uitdrogen en handhaaft de bloeddruk.
 2. Sondevoeding
  Het is van groot belang dat een patiënt op de Intensive Care een goede voedingstoestand heeft en behoudt. Hij krijgt indien noodzakelijk een slang via de neus naar de maag (maagsonde) voor sondevoeding. Door middel van een voedingspomp wordt dit toegediend.
 3. Geneesmiddelen
  Bijna alle patiënten hebben medicijnen nodig. Deze worden gegeven m.b.v. infuusspuitenpompen. Er kunnen diverse geneesmiddelen nodig zijn; de vorm en dosis waarin ze worden toegediend, worden nauwkeurig bijgehouden.
 4. Monitor
  Met behulp van allerlei apparatuur worden patiënten op de IC voortdurend bewaakt. De patiënt wordt aangesloten aan een monitor. Hiermee kan onder andere het hartritme, de ademhaling en het zuurstofgehalte gemeten worden. Als er iets afwijkends gebeurt, gaat er een alarm af. Vaak komt dit door een storing in registratie, soms doordat de toestand van de patiënt verandert.
 5. Aanzuigapparatuur
  Overmatige speeksel- of slijmvorming wordt regelmatig weggezogen uit de luchtwegen of mond.
 6. Beademingsmachine
  Deze machine ondersteunt de ademhaling of neemt deze, indien noodzakelijk, volledig over. Op deze manier wordt het zuurstof- en koolzuurgehalte in het bloed op peil gehouden.
 7. Beademingsslangen
 8. Zuurstoftoevoer
  Bij elk bed is altijd zuurstof beschikbaar.
 9. Hartslag- en zuurstofmeter (Saturatiemeter)
  Het zuurstofgehalte van het bloed kan pijnloos worden gemeten door een klemmetje op een vinger of oorlel te plaatsen. In de knijper zit een (infrarood) lampje. Dit lampje meet heel nauwkeurig het zuurstofgehalte in het bloed.
 10. Bed
  Het IC-bed kan omhoog en omlaag, dat geldt ook voor het hoofd- en voeteneind. Een patiënt ligt op een speciaal matras om doorliggen te vermijden. De patiënt wordt regelmatig in een andere positie gelegd. Dit wordt wisselligging genoemd.
 11. Dialyseapparaat
  Wanneer de functie van de nieren moet worden ondersteund of overgenomen, maken we gebruik van een apparaat waarmee het bloed gereinigd kan worden (dialyse).
 12. Apparaat t.b.v. metingen hartfunctie
  Met dit apparaat kunnen we bij de ernstig zieke patiënt de hartfunctie en vochthuishouding nog beter bewaken.
 13. Ballonpomp
  Hiermee kunnen we het hart ondersteunen.
 14. Koelapparaat
  Hiermee kan de lichaamstemperatuur van de patiënt naar beneden worden gebracht.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: