Intensive Care
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Begeleiding in de laatste levensfase

Helaas komt het voor dat een patiënt zo ernstig ziek is dat de behandeling onvoldoende effect heeft. Ook kan het zo zijn dat verder behandelen niet zinvol is. Het medisch team kan om die reden besluiten de behandeling te staken. De naasten of familie worden voorafgaand aan dit besluit door middel van gesprekken gehoord. Hierin wordt gesproken over de totstandkoming van het besluit.

Als er geen genezing meer mogelijk is, richt het medisch handelen op de IC zich op het zo menswaardig mogelijk laten verlopen van de laatste levensfase. Uitgangspunt hierin is de patiënt zo min mogelijk pijn te laten lijden en tegemoet te komen aan de behoeften van patiënt, familie en naasten (zowel lichamelijk, psychisch, sociaal als spiritueel).

Voor familie en naasten is het mogelijk om bij de patiënt te waken tot het moment van overlijden. Dit betekent dat u met een of meerdere personen tegelijkertijd dag en nacht bij de patiënt aanwezig kunt zijn. Ook al ervaart de patiënt het nauwelijks en ziet u als naaste of familielid weinig reactie, het waken kan de patiënt rust, troost en een veilig gevoel geven.

U kunt met elkaar zelf invulling geven aan het waken, bijvoorbeeld door het zorgen voor een huiselijke en liefdevolle sfeer, het uitvoeren van rituelen en het luisteren naar muziek. U kunt ook meehelpen met de verzorging van uw naaste. Waken kan voor u als familie of naaste vermoeiend zijn:

  • Probeer met elkaar af te wisselen
  • Maak een planning en spreek met elkaar af wie welke zaken regelt voor het overlijden
  • Regel zaken voor thuis (oppas, verlof werk)
  • Zorg goed voor uzelf!
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: