Intensive Care
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Overplaatsing naar de MC of andere afdeling

Wanneer een patiënt zich in een stabiele toestand bevindt (geen ondersteuning meer nodig heeft van beademing en niet ernstig afhankelijk is van bloeddrukregulerende medicatie) wordt hij overgeplaatst naar een andere afdeling. Dat kan de Medium Care (MC) of een andere afdeling zijn. De arts bepaalt waar de patiënt naar toe gaat.

Medium Care

De Medium Care (B4 Vleugel 4) bevindt zich ook op de vierde verdieping en is nauw verbonden met de IC. De patiënten worden er ook bewaakt met een monitor en er wordt ook intensieve zorg verleend. Op de MC werken we verder aan het revalidatie/herstelproces. Na langdurige IC- opname fungeert de MC vaak als tussenstation, voordat de patiënt naar een gewone afdeling wordt overgeplaatst.

Algemene verpleegafdeling

Wanneer blijkt dat monitorbewaking en intensieve verzorging niet meer nodig zijn, wordt de patiënt rechtstreeks overgeplaatst naar een algemene verpleegafdeling. Deze afdeling is gespecialiseerd in de aandoening die bij het ontslag van de IC op de voorgrond staat. Hier wordt de patiënt verder begeleid in zijn herstel richting ontslag uit het ziekenhuis.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: