Over ons
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Team IC

Het team dat werkzaam is op de intensive care bestaat uit bestaat uit ongeveer  90 Intensive Care- verpleegkundigen, een wisselend aantal cursisten, 11 intensivisten en zes IC-artsen, afdelingsassistenten, medewerkers van de facilitaire dienst , apothekersassistenten, betrokken fysiotherapeuten, logopedisten en andere betrokken disciplines. Alle teamleden worden ingezet op beide units.

Intensivisten

Op de IC zijn 11 intensivisten werkzaam. De intensivist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van ernstig zieke patiënten op de IC. Er is 24 uur per dag een intensivist beschikbaar voor de behandeling van patiënten en de begeleiding/ supervisie van IC-artsen.

IC-artsen

Op de afdeling werken IC-artsen. Dit zijn artsen in opleiding tot medisch specialist of speciaal opgeleid voor het verlenen van Intensive Care zorg. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de intensivisten.

Verpleegkundig team en leerlingen

Het verpleegkundig team van onze Intensive Care bestaat uit ongeveer 90 verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn voor het verlenen van Intensive Care zorg. Een aantal verpleegkundigen uit het team zijn nog in opleiding tot IC-verpleegkundige. De belangrijkste taken van de IC-verpleegkundige zijn: verzorging, observatie, bewaken van de vitale functies m.b.v. bewakingsapparatuur. De verpleegkundige is voor het bezoek het eerste aanspreekpunt. Het verpleegkundig team wordt geleid door twee afdelingshoofden. Er zijn 2 gespecialiseerde verpleegkundigen in het team. Een beademingsverpleegkundige (Ventilation practitioner), en een verpleegkundige gespecialiseerd in dialyse en nierproblemen (Renal practitioner).

Afdelingsassistenten en medewerkers facilitaire dienst

Er zijn op de IC/MC meerdere afdelingsassistenten werkzaam. Zij dragen zorg voor het aanvullen en schoonhouden van materialen. De medewerkers van de facilitaire dienst zorgen voor het schoonmaken van de afdeling en de apparatuur.

Afdelingssecretaresses

Van maandag tot en met vrijdag is er een secretaresse aanwezig. Zij draagt onder andere de zorg voor de administratieve taken op de Intensive Care.

Overige disciplines

We werken nauw samen met verschillende disciplines, onder andere de diëtist, fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, deskundige infectiepreventie, revalidatiearts, wondverpleegkundige, apotheker en andere medisch specialisten. 

Ondersteuningstaken binnen Rijnstate

Onze IC-verpleegkundigen hebben naast hun taken op de Intensive Care ook een reanimatie- en SIT-functie buiten de afdeling. Via een pieper zijn zij oproepbaar en bereikbaar voor iedereen in het ziekenhuis.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: