De zorg op de IC
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Infectiepreventie op de IC

Intensive Care patiënten hebben een verhoogd risico op bacteriële of virale besmetting. Dit komt door de verminderde weerstand, het gebruik van antibiotica en het onderliggend lijden van de patiënt. Daarnaast zorgen de risicovolle ingrepen, zoals beademing, infusen en katheters voor een verhoogd risico. Infecties kunnen ontstaan door de micro-organismen (bacteriën en virussen) van de patiënt zelf of door bacteriën en virussen uit de omgeving.

Al onze IC patiënten verblijven op eenpersoonskamers. Dit zorgt voor zoveel mogelijk privacy en rust voor de patiënten en tevens helpt dit het verspreiden van micro organismen te voorkomen. Alle zorgverleners met direct patiënten contact desinfecteren eerst hun handen en trekken een schort en handschoenen aan.

Daarnaast kunnen er voor elke patiënt nog specifieke maatregelen worden getroffen t.b.v. isolatie. Via een kaart op de deur wordt geven we aan welke specifieke maatregelen de verpleegkundige en bezoekers moeten treffen.

Als een patiënt opgenomen is met het coronavirus nemen we extra preventieve maatregelen. Er zijn dan afwijkende regels en afspraken rondom het bezoek. In een enkel geval is bezoek soms niet toegestaan. Informatie hierover krijgt u van de verpleegkundige op de IC

Om het risico op verspreiding van micro-organismen te verminderen is er op de nieuwe IC gekozen niet meer met water uit de kraan te werken. Dat betekent dat micro organismen die zich verspreiden via wastafels niet meer aanwezig zijn op de patiëntenkamers.

We vragen het bezoek ook om de handen te desinfecteren bij binnenkomst op de IC en bij het verlaten van de kamer.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: