Intensive Care
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

De zorg op de IC

De IC-verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om de patiënten op deze afdeling met de beschikbare apparatuur te verplegen en te verzorgen. Zij werken volgens het systeem van patiëntentoewijzing. Dat betekent dat u zoveel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundige gedurende een dienst. (er zijn 3 diensten per dag; een dag-, avond-, en nachtdienst) . De verpleegkundige is gedurende zijn of haar dienst verantwoordelijk voor de verzorging van de patiënt en ook het aanspreekpunt wanneer er vragen zijn.

De zorg op de IC ziet er anders uit dan op een normale verpleegafdeling. Om u een indruk te geven van de afdeling kunt u hieronder lezen hoe een globale dag- of nachtindeling eruit ziet.

Behandelkamer

Dagindeling op de IC

Hieronder ziet u de globale dag- en nachtindeling van de IC-afdeling. Soms kan alles echter heel anders verlopen, omdat zich onverwachte situaties kunnen voordoen.

Tijdstip Activiteit

Globale dag- en nachtindeling IC-afdeling

7.15 uur Overdracht van nachtdienst naar dagdienst
7.15 - 12.00 uur Verzorging patiënten, artsenvisite. Gedurende hele dag vinden er, indien noodzakelijk, geplande onderzoeken en behandelingen plaats. Ook werken we door de dag heen aan andere activiteiten, zoals het mobiliseren van patiënten (van houding veranderen in bed, in de stoel zetten, laten staan of lopen) en het bezoek van andere disciplines.
12.00 - 13.00 uur Multidisciplinair overleg: groot overleg tussen disciplines die bij uw naaste betrokken zijn.
14.00 - 15.00 uur Bezoek; ook dan kunnen onderzoeken en behandelingen plaatsvinden
15.15 - 16.00 uur Overdracht dagdienst naar avonddienst
17.00 - 20.00 uur Bezoek
20.00 - 23.00 uur Verzorging patiënten
23.15 uur Overdracht avonddienst naar nachtdienst

 

Bewaking vitale functies via monitor

We bewaken patiënten door middel van monitors aan het bed. Die zijn gekoppeld aan een centrale observatiepost op onze afdeling. Op deze manier zo kunnen wij de patiënten goed in de gaten houden en alarmen zien en horen. De signalen van een alarm komen ook binnen op een device (soort mobiele telefoon), die alle verpleegkundigen bij zich dragen.

Patiënten-observatiesysteem

Onze afdeling is ingericht met eenpersoonskamers. Dit biedt veel privacy en rust voor de patiënt. Een visueel observatiesysteem op de kamers zorgt ervoor dat ook bij afwezigheid van de verpleegkundige op de kamer, de patiënt goed geobserveerd wordt. De camera kan uitgeschakeld worden. De beelden worden niet opgeslagen.

Multidisciplinair overleg

Op onze IC vindt eenmaal per week een multidisciplinair overleg plaats, over de patiënten die langer op de IC verblijven en zich al in het revalidatieproces bevinden. Hierbij zijn diverse disciplines betrokken. Dit is een bespreking waaraan de Intensive Care artsen en -verpleegkundigen, de fysiotherapie, logopedie, revalidatiearts en geestelijke verzorging aan deelnemen. Het doel van dit overleg is goed af te stemmen op elkaar om gezamenlijk het juiste beleid te maken.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: