Intensive Care
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Wetenschappelijk onderzoek op de IC

Rijnstate behoort tot de STZ (Stichting Topklinische Ziekenhuizen). Dat betekent dat er artsen worden opgeleid en dat er wetenschappelijk onderzoek plaats vindt. Zo ook op de IC.
Het kan dus voorkomen dat u of uw naaste mee kan doen met wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan u of uw wettelijk vertegenwoordiger (indien de patiënt niet aanspreekbaar is). De intensivist of IC-arts geeft uitleg over het onderzoek aan u en uw naaste(n). Het is mogelijk dat een patiënt aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken / studies kan deelnemen. In dat geval wordt er meerdere malen om toestemming gevraagd.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: