Intensive Care
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Informatie voor bezoekers en naasten

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis en dat u tevreden bent over uw bezoek of verblijf bij ons. Een prettige omgeving maken we samen. Het is dan wel noodzakelijk dat we duidelijke huisregels met elkaar afspreken. Regels die gelden voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Op de Intensive Care worden op dit moment aparte afspraken gemaakt met de familie over het bezoek. Dit doen wij om onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus.

Bereikbaarheid

De Intensive Care bevindt zich op de vierde etage, aan de B-kant.
Het gaat om B4 vleugel 2 en B4 vleugel 3.

Telefoonnummers

Intensive Care:
B4 Vleugel 2: 088 - 005 6979
B4 Vleugel 3: 088 - 005 6969

Adres

Wagnerlaan 55
6800 TA Arnhem
Postbus 9555, afdeling Intensieve Care, B4 Vleugel 2 en  3

Bezoek

De afdeling Intensieve Care is een afdeling die zich kenmerkt door veel bedrijvigheid. Rust is belangrijk voor het herstel van de patiënt. Te veel en te vaak bezoek kan nadelig zijn voor de toestand van de patiënt. Daarom gelden er voor de afdeling afwijkende bezoektijden en -regels

  • Op de IC-afdeling zijn niet meer dan twee bezoekers tegelijk toegestaan bij een patiënt. U kunt altijd afwisselen, maar probeer te voorkomen dat er met veel mensen vaak wordt afgewisseld. Dit kan vermoeiend zijn en veroorzaakt onrust bij de patiënt.
  • U kunt wachten in de wachtruimte op B4. Deze ruimte is niet berekend op grote groepen mensen. Als u met een grote groep bent, kunt u beneden in het Atrium (hal) van het ziekenhuis plaats nemen en van daaruit uw bezoek op de IC onderling regelen.
  • Meldt u zich altijd door middel van de bel bij de ingang op de afdeling. Het kan zijn dat u even moet wachten, omdat de patiënt nog een behandeling krijgt of verzorgd wordt. Als u even moet wachten kunt u plaats nemen in de wachtruimte op B4, deze bevindt zich als u de lift uit komt in de linker gang.
  • Op de zaal en patiëntenkamer wordt van u verwacht dat u uw handen desinfecteert met handalcohol, bij komst en vertrek.
  • Tijdens het bezoek komt de verpleegkundige langs voor eventuele vragen en/of informatie. Het is mogelijk om een afspraak met de behandelend arts te maken voor een persoonlijk gesprek. De verpleegkundige regelt dit voor u.
  • Bezoek van kleine kinderen is mogelijk, maar het is verstandig om dit van tevoren even met de verpleegkundige te overleggen.
  • Bloemen en planten zijn in verband met infectiegevaar niet toegestaan.
  • Informatie over de patiënt gaat alleen via de contactpersonen.
  • Wij verzoeken u vriendelijk om uw mobiele telefoon uit te schakelen omdat deze de medische apparatuur kan ontregelen.

Tip: bij een langer verblijf in het ziekenhuis kan de website Ziekenhuisplanner nuttig zijn bij het plannen van het bezoek van familie, vrienden en kennissen.

Tablets op de IC (Beagle-Box)

Op iedere kamer is een tablet aanwezig die de patiënt kan gebruiken. Er kan muziek op worden afgespeeld, tv programma’s op worden bekeken en er zitten spelletjes op. Het is ook mogelijk dat een patiënt gebruik maakt van zijn eigen telefoon of tablet.

Communicatie met de patiënt op de IC kan lastig zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand aan de beademing ligt of erg zwak of verward is. Om de communicatie te vereenvoudigen hebben wij letter kaarten met pictogrammen.

“Even voorstellen” poster

De afdeling beschikt over een “even voorstellen” poster. Deze kan de familie invullen, eventueel samen met de patiënt als dat mogelijk is. Dit gebeurt aan het begin van de opname. Zo leren de zorgverleners aan het bed de patiënt beter kennen en weten ze waar ze met de patiënt over kunnen praten.

Dagboekje IC

Een opname op de Intensive Care is een ingrijpende gebeurtenis voor patiënten en hun familieleden. Het verwerken van deze periode gaat gemakkelijker wanneer er tijdens de opname een dagboek wordt bijgehouden door de patiënt en/of familieleden. De verpleegkundige op de IC kan u daar meer informatie over geven. Er zijn dagboekjes aanwezig op de afdeling. Maak gerust foto’s van het IC-verblijf. Het voelt misschien wat ongemakkelijk, maar uw naasten krijgen zo achteraf een goed beeld van de IC. Ook kunnen deze foto’s een belangrijke rol spelen voor kinderen die op bezoek willen komen. Wees u bij het maken van foto’s echter wel bewust van de privacy van medepatiënten, medewerkers en bezoekers. Zet hen nooit ongevraagd op de foto.

Kinderen op bezoek op de IC

Op bezoek komen bij iemand die is opgenomen op de IC kan een indrukwekkende ervaring zijn. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker voor kinderen. Toch kan het goed zijn een kind te laten zien waar de ouder of het familielid verblijft en hoe het met hem/haar gaat. Zo kan voorkomen worden dat een kind zelf gaat invullen of fantaseren wat er aan de hand is. Ook als een ouder of familielid komt te overlijden is het belangrijk het kind hierbij te betrekken. Het kind krijgt zo de ruimte en mogelijkheid om afscheid te nemen.

Bereid uw kind zo goed mogelijk voor
Als uw kind aangeeft op bezoek te willen komen en u bent van mening dat uw kind dit aankan, dan mag een kind op bezoek komen. Bereid het kind zo goed mogelijk voor op wat hij/ zij kan verwachten. Bijvoorbeeld door van te voren uit te leggen en te beschrijven wat er allemaal te zien en te horen is. Met name beeldmateriaal zoals foto’s en het bijhouden van een dagboek kunnen helpen bij een goede voorbereiding. Dit kan kinderen een duidelijker beeld geven van de situatie. Als u met uw kind op bezoek wil komen, geef dat dan aan bij de verpleegkundige op de intensive care. De verpleegkundige kan dan beter op het bezoek inspelen en zo nodig extra aandacht en informatie geven tijdens het bezoek.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: