Intensive Care
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Kwaliteit op de Intensive Care

In Nederland leveren bijna alle afdelingen Intensive Care van ziekenhuizen patiëntgegevens aan bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Daarmee wordt de kwaliteit van geleverde zorg gemeten en zo nodig verbeterd. NICE verzorgt en monitort de complete registratie van alle beschikbare data. Een waardevol instrument in de kwaliteitsborging van IC-zorg. De registratie is ook een belangrijke bron voor het doen van onderzoek gericht op kwaliteit van IC-zorg.

De jaren 2020 en 2021 waren heel bijzondere jaren vanwege de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor de IC-zorg in Nederland gehad. In 2020 en 2021 hebben we aanzienlijk meer IC-patiënten behandeld door de coronapandemie. Deze patiënten hadden gemiddeld een langere behandelduur, waardoor het aantal opnamedagen fors toegenomen was ten opzichte van eerdere jaren. In 2022 zagen we weer een daling van het gemiddelde aantal opnamedagen op de IC.

De intensievere behandeling van patiënten met het coronavirus die meer verpleegkundige zorg vereisten, heeft veel impact gehad op de verpleegkundigen, waardoor we een hoger ziekteverzuim zagen in 2021 en 2022.

Basisgegevens IC 2022

Ook Rijnstate geeft graag openheid in data van IC-zorg. Hieronder vindt u een overzicht van onze zorg in 2022. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op de website van de NICE.

Bezetting IC-units

Capaciteit IC-units in Nederland (gemiddeld)     Rijnstate (gemiddeld)
  gemiddeld minimaal maximaal   
Bedden 18 3 56 20 (waarvan 14 beademde (IC-)bedden en 6 onbeademde (MC-)bedden)
Intensivisten (in fte) 9 3 22 8
Verpleegkundigen (in fte) 58 12 185 76

Aantal opnamen per opnametype

Type Aantallen bij IC-units Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
Alle opnamen 64.868 100% 1.277 100%
Medisch 35.586 54,9% 1.128 88,3%
Spoedchirurgie 7.783 12,0% 88 6,9%
Geplande chirurgie 21.285 32,8% 61 4,8%
Overige 214 0,3% 0 0,0%

Bij Rijnstate vinden relatief weinig geplande chirurgische ingrepen plaats waarbij de patiënten standaard op de Intensive Care worden opgevangen. Zo voeren wij bijvoorbeeld geen hartchirurgie uit. Ook zijn de nieuwe chirurgische technieken minder invasief. Het merendeel van de patiënten dat op de Intensive Care wordt opgenomen, is hier vanwege onvoorziene medische redenen. Doordat Rijnstate een regionaal dottercentrum is, zien wij bijvoorbeeld veel patiënten met een hartstilstand. Dat betekent dus relatief veel spoedzorg.   

Veel voorkomende diagnosen niet-chirurgische opnamen

Type Aantallen bij IC-units Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
Alle opnamen 35.586 100% 1.128 100%
Longontsteking 5.415 15,2% 197 17,5%
Hartstilstand 3.314 9,3% 124 11,0% 
Overdosis (medicatie, drugs, etc.) 2.831 8,0% 101 9,0%
Sepsis 2.791 7,8% 91 8,1%
Overige 21.235 59,7% 615 54,5%

Veel voorkomende diagnosen chirurgische opnamen

Type Aantallen bij IC-units in Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
Alle opnamen 29.068 100% 149 100%
Cardiochirurgie (CABG/klep) 10.464 36,0% 0 0,0%
Operatie voor aneurysma 2.412 8,3% 10 6,7%
Thoracotomie 1.386 4,8% 7 4,7%
Operatie voor gastro-intestinale kanker 1.199 4,1% 6 4,0%
Overige 13.607 46,8% 126 84,6%

 

Type Aantallen bij IC-units in Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate

Risicocategorieën

Alle opnamen 64.868 100% 1.277 100%
Lage sterftekans (<30%) 48.131 74,2% 842 65,9%
Sterftekans tussen 30% en 70% 8.028 12,4% 229 17,9%
Hoge sterftekans (>70%) 3.335 5,1% 107 8,4%
Geen sterftekans beschikbaar 5.374 8,3% 99 7,8%

Beademingsduur

De gemiddelde beademingsduur op de Intensive Care van Rijnstate is iets langer dan het landelijk gemiddelde. Dit komt door de samenstelling van de patiëntengroep die wij zien. De chirurgische patiënten die op de IC komen, zijn over het algemeen spoedpatiënten - ernstig zieke patiënten - die gemiddeld wat langer beademing nodig hebben.

Sterftecijfer

In Rijnstate is het sterftecijfer relatief hoger vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat er relatief veel medische spoedgevallen zijn.

Daarnaast worden in Rijnstate vrijwel alle postoperatieve patiënten op de PACU opgevangen, waardoor alleen de selectie van de meest zieke chirurgische patiënten (hoog-risico patiënten) op de IC/MC terecht komen. Dit betreft bovendien veelal spoed chirurgische ingrepen. De combinatie van veel medische spoedgevallen en spoedchirurgie bij hoog-risico patiënten is een verklaring voor dit sterftecijfer.

Meer weten?

Voor uitgebreide data over de IC zorg in Rijnstate (en andere ziekenhuizen) verwijzen we u naar de site van de stichting NICE.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: