Intensive Care
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Kwaliteit op de Intensive Care

In Nederland leveren bijna alle afdelingen Intensive Care van ziekenhuizen patiëntgegevens aan bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Daarmee wordt de kwaliteit van geleverde zorg gemeten en zo nodig verbeterd. NICE verzorgt en monitort de complete registratie van alle beschikbare data. Een waardevol instrument in de kwaliteitsborging van IC-zorg. De registratie is ook een belangrijke bron voor het doen van onderzoek gericht op kwaliteit van IC-zorg.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar en de coronacrisis had grote gevolgen voor de IC zorg in Nederland. In 2020 hebben we aanzienlijk meer IC-patiënten behandeld door de coronapandemie. Deze patiënten hadden gemiddeld een langere behandelduur, waardoor het aantal opnamedagen fors toegenomen is ten opzichte van eerdere jaren.

Dit is ook terug te zien in de mediane behandelduur, zoals weergegeven op de website van de stichting NICE. Deze toename in het aantal aanwezige patiënten en de intensievere behandeling van patiënten met het coronavirus die meer verpleegkundige zorg vereisten, zorgden ervoor dat de druk op de IC-zorg erg hoog was. Dit had uiteraard ook gevolgen voor de zorg die niet aan het coronavirus is gerelateerd. Meer informatie en achtergronden over de IC-zorg in 2020 is ook terug te lezen in het NICE Jaarboek 2020.

Basisgegevens IC 2020

Ook Rijnstate geeft graag openheid in data van IC-zorg. Hieronder vindt u een overzicht van onze zorg in 2020. Door opschaling in verband met de coronapandemie is het aantal IC bedden, het aantal verpleegkundigen en intensivisten dusdanig wisselend geweest dat een gemiddelde niet te berekenen is; overwegend lagen de aantallen veel hoger dan voorgaande jaren.

Bezetting IC-units

Capaciteit IC-units in Nederland (gemiddeld)     Rijnstate (gemiddeld)
  gemiddeld minimaal maximaal   
Bedden 15 3 35 Onvoldoende data om de waarde te berekenen
Intensivisten (in fte) 7 0 23 Onvoldoende data om de waarde te berekenen
Verpleegkundigen (in fte) 49 10 163 Onvoldoende data om de waarde te berekenen

Aantal opnamen per opnametype

Type Aantallen bij IC-units Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
Alle opnamen 68.936 100% 1.176 100%
Medisch 39.515 57,3% 1.028 87,4%
Spoedchirurgie 7.577 11,0% 59 5,0%
Geplande chirurgie 21.580 31,3% 89 7,6%
Overige 264 0,4% 0 0,0%

Bij Rijnstate vinden relatief weinig geplande chirurgische ingrepen plaats waarbij de patiënten standaard op de Intensive Care worden opgevangen. Zo voeren wij bijvoorbeeld geen hartchirurgie uit. Ook zijn de nieuwe chirurgische technieken minder invasief. Het merendeel van de patiënten dat op de Intensive Care wordt opgenomen is hier vanwege onvoorziene medische redenen. Doordat Rijnstate een regionaal dottercentrum is, zien wij bijvoorbeeld veel patiënten met een hartstilstand. Dat betekent dus relatief veel spoedzorg.   

Veel voorkomende diagnosen niet-chirurgische opnamen

Type Aantallen bij IC-units Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
 Alle opnamen 39.515 100% 1.028 100%
Longontsteking 11.229 28,4% 235 22,9%
Hartstilstand 2.940 7,4% 84 8,2% 
Overdosis (medicatie, drugs, etc.) 2.788 7,1% 92 8,9%
Sepsis 2.760 7,0% 73 7,1%
Overige 19.798 50,1% 544 52,9%

Veel voorkomende diagnosen chirurgische opnamen

Type Aantallen bij IC-units in Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
Alle opnamen 29.157 100% 148 100%
Cardiochirurgie (CABG/klep) 9.846 33,8% 0 0,0%
Operatie voor aneurysma 2.300 7,9% 15 10,1%
Thoracotomie 1.617 5,5% 8 5,4%
Operatie voor gastro-intestinale kanker 1.470 5,0% 5 3,4%
Overige 13.924 47,8% 120 81,1%

 

Type Aantallen bij IC-units in Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate

Risicocategorieën

Alle opnamen 68.936 100% 1.176 100%
Lage sterftekans (<30%) 50.388 73,1% 771 65,6%
Sterftekans tussen 30% en 70% 9.329 13,5% 212 18,0%
Hoge sterftekans (>70%) 3.363 4,9% 91 7,7%
Geen sterftekans beschikbaar 5.856 8,5% 102 8,7%

Beademingsduur

De gemiddelde beademingsduur op de Intensive Care van Rijnstate is iets langer dan het landelijk gemiddelde. Dit komt door de samenstelling van de patiëntengroep die wij zien. De chirurgische patiënten die op de IC komen, zijn over het algemeen spoedpatiënten - ernstig zieke patiënten - die gemiddeld wat langer beademing nodig hebben.

Sterftecijfer

In Rijnstate is het sterftecijfer relatief hoger vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat er relatief veel medische spoedgevallen zijn.

Daarnaast worden in Rijnstate vrijwel alle postoperatieve patiënten op de PACU opgevangen, waardoor alleen de selectie van de meest zieke chirurgische patiënten (hoog-risico patiënten) op de IC/MC terecht komen. Dit betreft bovendien veelal spoed chirurgische ingrepen. De combinatie van veel medische spoedgevallen en spoedchirurgie bij hoog-risico patiënten is een verklaring voor dit sterftecijfer.

Meer weten?

Voor uitgebreide data over de IC zorg in Rijnstate (en andere ziekenhuizen) verwijzen we u naar de site van de stichting NICE.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: