Intensive Care
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Kwaliteit op de Intensive Care

De Nederlandse intensive-care afdelingen (IC) leveren patiëntgegevens aan de NICE registratie met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en waar nodig te verbeteren. De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg. Daarmee is NICE een waardevol instrument in de kwaliteitsborging van IC zorg. Daarnaast is de registratie een belangrijke bron voor het doen van onderzoek gericht op kwaliteit van IC zorg. www.stichting-nice.nl 

Basisgegevens IC 2018

Bezetting IC-units

Capaciteit IC-units in Nederland (gemiddeld)     Rijnstate (gemiddeld)
  gemiddeld minimaal maximaal   
Bedden 14 2 37 15
Intensivisten (in fte) 7 1 22 7
Verpleegkundigen (in fte) 49 2 152 61

 

Aantal opnamen per opnametype

Type Aantallen bij IC-units Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
Alle opnamen 77.045 100 833 100
Medisch 40.854 53,0 686 82,4
Spoedchirurgie 8.942 11,6 31 3,7
Geplande chirurgie 26.760 34,7 103 12,4
Overige 489 0,6 13 1,6

Bij Rijnstate vinden relatief weinig geplande chirurgische ingrepen plaats waarbij de patiënten standaard op de Intensive Care worden opgevangen. Zo voeren we bij Rijnstate bijvoorbeeld geen hartchirurgie uit. Ook zijn de nieuwe chirurgische technieken minder invasief. Het merendeel van de patiënten die op de Intensive Care worden opgenomen, is hier vanwege onvoorziene medische redenen. Omdat Rijnstate een regionaal dottercentrum is, zien wij bijvoorbeeld veel patiënten met een hartstilstand.

Veel voorkomende diagnosen niet-chirurgische opnamen

Type Aantallen bij IC-units Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
 Alle opnamen 40.854  100  686  100
Longontsteking 6.019 14,7 164 23,9
 Sepsis 3.975  9,7 70 10,2 
 Hartstilstand 3.184 7,8 110 16,0
 Overdosis (medicatie, drugs, etc.) 3.101 7,6 48 7,0
 Overige 24.575 60,2 294 42,9

Omdat Rijnstate een regionaal dottercentrum is, zien wij veel patiënten met een hartstilstand.

Veel voorkomende diagnosen chirurgische opnamen

Type Aantallen bij IC-units in Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate
Alle opnamen 35.702 100 134 100
Cardiochirurgie (CABG/klep) 11.032 30,9 0 0,0
Operatie voor aneurysma 2.435 6,8 22 16,4
Thoracotomie 2.021 5,7 14 10,4
Operatie voor gastro-intestinale kanker 1.957 5,5 4 3,0
Overige 18.257 51,5 94 70,1

 

Type Aantallen bij IC-units in Nederland Percentages bij IC's Nederland Aantallen bij Rijnstate Percentages bij Rijnstate

Risicocategorieën

Alle opnamen 77.045 100 833 100
Lage sterftekans (<30%) 56.282 73,1 470 56,4
Sterftekans tussen 30% en 70% 9.226 12,0 163 19,6
Hoge sterftekans (>70%) 3.929 5,1 104 12,5
Geen sterftekans beschikbaar 7.608 9,9 96 11,5

Op de Intensive Care van Rijnstate worden relatief veel patiënten opgenomen die ernstig ziek zijn waardoor ze een grotere kans op overlijden hebben.

Kwaliteitsindicatoren

Mortaliteit (SMR Apache IV) voor het jaar 2018

De SMR is de ratio tussen de som van aantal overledenen binnen een IC-populatie gedeeld door de som van case-mix gecorrigeerde verwachte sterfte in die IC-populatie.

Type

IC-units in Nederland Rijnstate

Gemiddelde SMR

Totaal  1,01 1,15
Medisch  1,01 1,09
Spoedchirurgie 1,01 1,40
Geplande chirurgie 1,00 2,38
CAP (Community acquired pneunomie) 1,01 1,47
Sepsis 1,01 1,14
OHCA (Out of hospital cardiac arest) 1,00 0,99
Laag risico (Apache IV) 1,00 1,38
Midden risico (Apache IV) 1,05 1,22
Hoog risico (Apache IV) 0,96 0,99

Het sterftecijfer bij patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan is bij Rijnstate relatief hoger. Dit heeft ermee te maken dat binnen Rijnstate relatief weinig geplande chirurgische ingrepen plaatsvinden waarbij de patiënten standaard op de Intensive Care worden opgevangen. Als van deze kleine groep patiënten een patiënt komt te overlijden, heeft dit direct een groot effect op het sterftepercentage. Onderzoek door Rijnstate en door NICE heeft uitgewezen dat er geen significante afwijking van de gestelde norm is (de verkregen data zijn gebaseerd op een andere definitie van geplande en spoedchirurgie, waardoor de SMR (verwachte sterfte) meer afwijkt dan in werkelijkheid het geval is). 

Heropname voor het jaar 2018

Een heropname is gedefinieerd als een IC-opname in dezelfde ziekenhuisopnameperiode waarin eerder al een IC-opname heeft plaatsgevonden. Het heropnamepercentage is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opnametype en ernst van ziekte.

Gemiddelde gestandaardiseerde heropnameratio

Type IC-units in Nederland Rijnstate
Totaal 1,0 1,2
Eerste 48 uur 1,0 1,5

Het aantal heropnames op de Intensive Care van Rijnstate is relatief gezien wat hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit komt voornamelijk doordat wij op een andere manier registreren dan andere ziekenhuizen. Andere ziekenhuizen rekenen heropnames vanuit de eigen Medium Care niet mee als heropname. Bij Rijnstate rekenen wij deze heropnames vanuit onze eigen Medium Care wel mee.

Behandelduur IC voor het jaar 2018

Beademingsduur

De beademingsduur wordt berekend in 24-uurs-perioden door de tijd van de beademing op de startdatum van de tijd op de stopdatum af te trekken. Is een patiënt meerdere perioden beademd binnen een IC-opname, dan worden deze bij elkaar opgeteld.

Mediane beademingsduur in dagen

Type

IC-units in Nederland 

 

Rijnstate 

 

Totaal 0,6 1,4
Medisch 1,6 1,6
Spoedchirurgie 0,8 1,0
Geplande chirurgie 0,2 0,9
CAP (Community acquired pneunomie) 2,3 1,6
Sepsis 1,9 1,7
OHCA (Out of hospital cardiac arest) 1,8 1,8
Laag risico (Apache IV) 0,4 0,9
Midden risico (Apache IV) 2,1 2,1
Hoog risico (Apache IV) 1,9 1,7

De gemiddelde beademingsduur op de Intensive Care van Rijnstate is iets langer dan het landelijk gemiddelde. Dit komt door de samenstelling van de patiëntengroep die wij op de IC zien. Er vinden in Rijnstate relatief weinig geplande chirurgische ingrepen plaats waarbij de patiënten standaard op de Intensive Care worden opgevangen.  De chirurgische patiënten die op de IC komen zijn over het algemeen spoedpatiënten, ernstig zieke patiënten , die gemiddeld wat langer beademingsbehoeftig zijn.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u binnenkort naar Rijnstate?

Bekijk alle belangrijke informatie