Psychiatrie
2 medewerkers in gesprek met patient

Verplichte zorg

De meeste patiënten zijn voor hun behandeling vrijwillig op de afdeling Psychiatrie in Rijnstate. Soms is er zorg nodig, terwijl de patiënt dit zelf niet wil. Dit kan gebeuren als er door een psychiatrische aandoening ernstig nadeel is voor de patiënt zelf en/of voor de omgeving. Verplichte zorg mag niet zomaar: hier geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In deze wet staat ook dat de patiënt en zijn of haar naaste(n) terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. 

De verplichte zorg wordt zo kort mogelijk geboden en maken we voor de individuele patiënt zo passend mogelijk om het ernstig nadeel te verminderen. Daarbij proberen we de patiënt en de naaste zoveel mogelijk in de besluitvorming te betrekken. Rijnstate heeft daarom een specifiek beleidsplan vastgesteld. De burgemeester en/of rechter beoordeelt of de verplichte zorg volgens de wettelijke regels plaatsvindt. De patiënt wordt daarin bijgestaan door een eigen advocaat.

De patiëntenvertrouwenspersoon

Als u vanwege een psychiatrische aandoening verplichte zorg krijgt in Rijnstate, kunt u de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) om advies en bijstand vragen wat betreft uw rechten. Ook wanneer u vrijwillig in behandeling bent, kunt u bij de pvp terecht met vragen over uw rechten.
Bekijk folder patiëntenvertrouwenspersoon 

De familievertrouwenspersoon

Bent u familie, partner of verzorger van iemand met psychiatrische problemen en heeft u vragen over verplichte zorg (zorgmachtiging of crisismaatregel)? Of heeft u als naaste vragen of problemen waar u met de zorgverleners niet uitkomt? Dan kun u terecht bij een familievertrouwenspersoon. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van de huisarts of toestemming van de patiënt of behandelafdeling nodig. De dienstverlening is gratis. Bekijk de folder Familievertrouwenspersoon 

De familievertrouwenspersoon die verbonden is aan Rijnstate is Marleen Marsman. U bereikt haar via telefoonnummer 06 - 214 72 400 of e-mailadres m.marsman@familievertrouwenspersonen.nl. Haar werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Klacht

Bent u onvrijwillig ambulant behandeld of onvrijwillig opgenomen (geweest) en heeft u hier een klacht over? Dan kunt u deze indienen bij de klachtencommissie Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Dit kan via het klachtenformulier. Hieronder vindt u eventueel aanvullende informatie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: