Specialismen
2 medewerkers in gesprek met patient

Psychiatrie

Het specialisme psychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan patiënten met een psychiatrische aandoening. Voorbeelden zijn een depressieve stoornis, angst- en paniekstoornis, psychotische stoornis, verslavingsstoornis (gerelateerd aan middelen), eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of dwangstoornis.

Wij behandelen ook patiënten die een psychische en lichamelijke aandoening hebben en patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen. Dit zijn aandoeningen waarbij iemand zowel neurologische als psychiatrische klachten heeft. 

Over de afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie behandelen we patiënten vanaf 18 jaar. Behandeling gebeurt op de polikliniek van de afdeling, de dagbehandeling of de kliniek als een opname nodig is. De afdeling heeft zowel een open als een gesloten gedeelte en is erkend als WVGGZ-afdeling.

De afdeling Psychiatrie is expertisecentrum voor de behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen. Belangrijke specialisaties zijn therapieresistente stemmingsstoornissen en behandeling van patiënten die zowel lichamelijke als psychische aandoeningen hebben. Dit komt in het ziekenhuis veel voor. 

Behandelteam

Ons multidisciplinair behandelteam bestaat uit psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, klinisch psychologen, gz-psychologen, vaktherapeuten en andere medisch specialisten in het ziekenhuis die medebehandelaar zijn.

Expertisecentrum

De afdeling Psychiatrie is hét expertisecentrum voor de behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen. Onze aandachtsgebieden zijn patiënten met ernstige stemmingsstoornissen en patiënten met zowel een lichamelijke als een psychiatrische aandoening. Rijnstate biedt gespecialiseerde behandelingen voor therapieresistente stemmingsstoornissen. Dit zijn stemmingsstoornissen waarbij reguliere behandelingen – zoals medicijnen of psychotherapie – niet of onvoldoende helpen. Hieronder valt behandeling met Elektroconvulsietherapie (ECT). Dit is de meest effectieve vorm van therapie bij ernstige therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie.

Binnen het expertisecentrum worden ook professionals – zoals artsen, verpleegkundigen en psychotherapeuten - opgeleid en vindt wetenschappelijk onderzoek plaats.

Elektroconvulsietherapie ECT

Patiënten met lichamelijke en psychische aandoeningen

De verpleegafdeling Psychiatrie is uitgerust voor de behandeling van mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen (Medisch Psychiatrische Unit). Wij hebben hiervoor de juiste faciliteiten en goed opgeleide professionals in huis. Ook hebben wij een speciaal consultatieteam Psychiatrie voor patiënten die op andere afdelingen in Rijnstate zijn opgenomen.

Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Rijnstate is landelijk een voorbeeld op het gebied van complexe psychiatrie in het ziekenhuis, in het bijzonder voor elektroconvulsietherapie (ECT) en de behandeling van therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: