Opleiding tot psychiater in Rijnstate
Psychiater met patient aan tafel

Informatie van en voor aios

De afgelopen jaren liepen diverse aios stage op de PAAZ van Rijnstate. Wij vinden de mening van de aios over hun opleiding bij ons belangrijk, maar ook over het functioneren van de opleiders, de gehele opleidingsgroep en de afdeling als geheel. Daarom gaan we vier keer per jaar hierover in gesprek tijdens het zogenaamde “opleidingsoverleg” en worden er vanuit het Leerhuis van Rijnstate regelmatig vragenlijstonderzoeken gedaan naar de kwaliteit van de opleiding.

Hoe kan een mogelijk aanstaande aios Rijnstate beter leren kennen?

Zeker voor aios die buiten de regio Nijmegen zijn opgeleid tot arts, is het vaak moeilijk een indruk te krijgen hoe het werken en leren in Rijnstate zou kunnen zijn. Ook kunnen (aanstaande) aios psychiatrie zich vaak geen voorstelling maken hoe het is om in een algemeen ziekenhuis opgeleid te worden tot psychiater. Dat is niet zo vreemd, omdat deze opleidingssituatie niet regulier binnen de GGZ voorkomt. De ziekenhuisomgeving kent iedere arts wel uit de coschappen, maar het coschap psychiatrie is vaak juist níet in een ziekenhuis gevolgd. De PAAZ van Rijnstate is via het internet wel wat beter te leren kennen; bekijk bijvoorbeeld deze website of de KNMG voorlichtingsfilm over de opleiding psychiatrie die deels in Rijnstate werd opgenomen.

Meer in het bijzonder waren ECT-patiënten van Rijnstate de hoofdpersonen in een ingrijpende documentairefilm, “0,8 Ampère Geluk” van filmmaakster Saskia Gubbels (NCR televisie, 2015). In deze film is goed te zien hoe patiënten opgenomen zijn op de PAAZ van Rijnstate, wie daar allemaal bij betrokken (kunnen) zijn, en hoe ernstig de pathologie is waar patiënten mee te kampen hebben. Het laat ook zien hoe de dagelijkse praktijk van ECT plaatsvindt. Het perspectief van de film is vanuit de patiënten genomen en daarom geeft dit een indrukwekkende inkijk in ons dagelijkse werk. Dit is ook waar de aios dagelijks mee te maken heeft. Op de radio werd ingegaan op onze redenen om hieraan mee te willen werken (Eén Vandaag Radio, 2014).

Ook was Rijnstate op televisie te zien vanwege het wereldnieuws betreffende een nieuwe bevinding op het gebied van de menselijke geheugenfunctie (BBC World News, 2014).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: