Opleiding tot psychiater in Rijnstate
Psychiater met patient aan tafel

Achtergrond

Rijnstate is een groot algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis gevestigd in Arnhem, met nevenlocaties in Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid. Het verzorgingsgebied van Rijnstate strekt zich uit tot ver rond Arnhem en richting de Liemers (rond Zevenaar). Voor specifieke medische expertise vervult Rijnstate een bovenregionale en landelijke rol.

Hoe is de PAAZ ontstaan?

Rijnstate is ontstaan uit de drie oorspronkelijke ziekenhuizen die in Arnhem gevestigd waren en is later uitgebreid door samenvoeging met de streekziekenhuizen in Velp en Zevenaar. Van oudsher hadden de drie Arnhemse ziekenhuizen een eigen psychiatrische afdeling (PAAZ). In de jaren 50 van de vorige eeuw telde Arnhem circa 120 klinische PAAZ-bedden. Daarnaast was er in deze regio een groot psychiatrische ziekenhuis gevestigd te Wolfheze, dat tegenwoordig behoort tot de GGZ-instelling Pro Persona. Na diverse fusies en de steeds verdere ambulantisering telt de PAAZ in Arnhem tegenwoordig 31 klinische bedden, is er een psychiatrische dagbehandeling met 18 ‘stoelen’, bezoeken ca. 1500 patiënten jaarlijks de polikliniek, en worden jaarlijks 1200 mensen in psychiatrisch consult gezien tijdens hun ziekenhuisopname of op de SEH.

De PAAZ in Rijnstate is één van de oudste in Nederland en heeft meerdere reorganisaties en fusiebewegingen tijdens de vorming van de grote GGZ-instellingen, zonder wezenlijke wijzigingen, in haar organisatie doorstaan. Sinds decennia zijn zelfstandig gevestigde psychiaters verbonden aan de PAAZ van Rijnstate. Sinds 2015 biedt de vakgroep psychiaters, bestaande uit vijf psychiaters werkzaam in vijf afzonderlijke BV’s en samenwerkend binnen de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR), de medisch specialistische expertise binnen het ziekenhuis. De PAAZ heeft twaalf bedden op de gesloten unit, waar ook patiënten met een BOPZ-maatregel opgenomen kunnen worden, en heeft mogelijkheden voor ingrijpende vrijheidsbenemende maatregelen als dit noodzakelijk is. Voorts zijn er achttien tot twintig bedden op de open unit, waar zowel patiënten worden opgenomen met psychiatrische ontregelingen en somatische comorbiditeit (waarvoor intensieve verpleegtechnische interventies nodig zijn) alsook patiënten met primair psychiatrische problematiek.

Behandelingen

Hoewel behandeling van psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit en behandeling van therapieresistente depressies en (maligne) katatonie met elektroconvulsietherapie (ECT) speerpunten zijn voor de afdeling, zijn ook patiënten zonder evidente somatische comorbiditeit (of waarbij dit niet duidelijk is) welkom voor behandeling. De psychiatrische behandelingen worden altijd ingestoken vanuit een biopsychosociale benadering. Ook psychotherapeutische en systemische interventies zijn daarbij nadrukkelijk aanwezig in het behandelaanbod.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: