Psychiatrie
2 medewerkers in gesprek met patient

Consultatieve psychatrie

We bieden ook psychiatrische zorg op andere afdelingen in Rijnstate en op de Spoedeisende Hulp. Dit heet consultatieve psychiatrie. Ongeveer een kwart  van de patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis heeft naast een lichamelijke aandoening ook een psychische aandoening. Dit kan ervoor zorgen dat zij soms meer zorg nodig hebben, langer in het ziekenhuis verblijven of vaker heropgenomen worden en soms een hogere kans op overlijden hebben.

De consultatieve psychiatrie wordt vaak betrokken bij patiënten die bijvoorbeeld:

  • een zelfmoordpoging hebben gedaan of suïcidaal zijn;
  • een delier ontwikkelen;
  • psychotisch, depressief of angstig zijn;
  • gedragsproblemen hebben zoals bijvoorbeeld uitzonderlijk veel klagen of niet meewerken aan de behandeling;
  • verslavingsproblemen hebben;
  • bekend zijn met een psychiatrische stoornis.
Psychiatrie patiënt in bed en verpleegkundige aan bed

Voordelen consultatieve psychiatrie

Door het adequaat behandelen van psychiatrische stoornissen bij patiënten in het ziekenhuis, herstellen patiënten lichamelijk vaak beter en sneller, zijn zij minder lang opgenomen in het ziekenhuis en hebben zij minder zorg nodig. Doordat ons team Consultatieve psychiatrie de artsen en verpleegkundigen in Rijnstate met raad en daad bijstaat, ontstaat er vaak meer begrip voor de patiënten met bijkomende psychiatrische stoornissen. Dit is belangrijk voor het verminderen van de vooroordelen (‘stigma’) over psychiatrische aandoeningen, het beter kunnen hanteren van patiënten die soms onredelijk boos of zelfs agressief zijn en het voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. (Generieke module ziekenhuispsychiatrie en Richtlijn Consultatieve psychiatrie).

Het team

Consultatieve psychiatrie bestaat uit psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater of huisarts (aios), en consultatief psychiatrisch verpleegkundigen. Per jaar zijn zien wij ongeveer 1200 patiënten in het ziekenhuis en op de spoedeisende hulp. Wij zijn 24/7 actief in het ziekenhuis.

Ketensamenwerking

Er zijn ketenzorgafspraken met huisartsen en GGZ-instellingen in de regio, zoals de triage voor de SEH-verwijzing van verwarde patiënten en de suïcidepreventie-nazorgtraject. Een ander voorbeeld is het zorgpad ‘Kwetsbare zwangeren’ vanuit de psychiatrie-obstetrie-pediatrie (‘POP-poli’) binnen het samenwerkingsverband met de eerstelijns verloskundigen. Ook zijn er afspraken over psychiatrische patiënten met lichamelijke problemen die door ggz-instellingen worden verwezen naar de afdeling Psychiatrie of de SEH van Rijnstate. De afdeling Psychiatrie van Rijnstate participeert in het regioplan voor de acute ggz.

Proef: opvang verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs

In 2018 zijn 142 personen met verward gedrag door alcohol en/of drugs opgevangen op de SEH van Rijnstate. Het bleek dat veel van deze mensen voorheen onbekende lichamelijke en psychische aandoeningen hadden. In een proef van drie maanden werd voor deze mensen passende zorg opgestart. Vanwege de positieve bevindingen met deze proef, onderzoeken we de mogelijkheid om een regionale opvang- en beoordelingslocatie te worden voor verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs.

Lees meer over de proef 'Opvang verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs'

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: