1. Kwaliteitsstatuut
Psychiatrie
2 medewerkers in gesprek met patient

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van de resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) Psychiatrie van Rijnstate beschrijft de manier waarop Rijnstate de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Gepaste zorg leveren

Dit kwaliteitsstatuut is van kracht per 1 januari 2017. Het door Rijnstate ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat Rijnstate bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Rijnstate bevordert daarmee gepaste zorg. Het kwaliteitsstatuut van Rijnstate is vastgelegd in publieke regelgeving en is openbaar.

Bekijk het statuut