Opleiding tot psychiater in Rijnstate
Psychiater met patient aan tafel

Daarom opleiding in Rijnstate

Rijnstate is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat er veel aandacht is voor het opleiden van professionals. Vrijwel alle medisch specialismen bieden (een deel van) de opleiding. Ook huisartsen in opleiding lopen stages in het ziekenhuis. Daarnaast investeert Rijnstate in de opleiding van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere (medische) professionals (physician assistants, verpleegkundig specialisten, OK-medewerkers, onderzoekers). Om toegelaten te kunnen worden tot de medische staf van Rijnstate dient een medisch specialist blijk te geven van belangstelling en motivatie voor het opleiden van collega’s. Ook is er een Leerhuis ingericht, dat wetenschappelijk onderzoek ondersteunt, stimuleert en faciliteert.

De PAAZ leidt medisch studenten op tot arts in het kader van de opleiding vanuit het Radboudumc. Ook kende Rijnstate van oudsher een mogelijkheid tot het volgen van de opleidingsstage ‘consultatieve psychiatrie’. De laatste tien jaar is fors geïnvesteerd in het uitbreiden van de opleidingsmogelijkheden voor artsen tot psychiaters, resulterend in een eigen instroomplaats sinds 2013.

Enthousiasme voor het vak

De primaire motivatie om artsen en psychiaters te willen opleiden is gelegen in het feit dat de psychiaters van Rijnstate zélf zo enthousiast zijn over de uitoefening van hun vak binnen de context van de PAAZ. Dit dragen zij vervolgens graag over op jongere collega’s. Daarnaast vinden we dat een psychiater zijn wortels in de geneeskunde sterk moet behouden om goede patiëntenzorg te kunnen bieden aan ernstig zieke mensen. De medische opleiding zorgt voor een breedte in het luisteren en onderzoeken van een ziek mens en het leren stellen van een differentiaaldiagnose en behandelplan. De aansluitende opleiding tot psychiater biedt een verdere verdieping tot een specialisme waarin het scheppen van overzicht in complexe situaties altijd uitdagend en motiverend is (bekijk ook het voorlichtingsfilmpje van de KNMG, o.a. opgenomen in Rijnstate).

Zichtbaarheid binnen algemene gezondheidszorg

Ook vinden wij het erg belangrijk dat het vakgebied psychiatrie en de psychiater zichtbaar zijn binnen de algemene gezondheidszorg. Het stigma op psychiatrische aandoeningen en psychiatrie in het algemeen is onverminderd aanwezig. Het als psychiaters zichtbaar zijn en blijven, meedoen en volmondig mee communiceren binnen de gehele gezondheidszorg is hier wat ons betreft de beste remedie tegen. Het werken op de PAAZ is altijd divers, dynamisch, vaak met grote snelheid, en vraagt veel van de psychiater. Echter, hierdoor ontstaat een prikkelende en uiterst bevredigende manier van werken. Dit willen wij aan toekomstige generaties blijven overdragen en daarin leiden wij graag mensen op.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: