Laatste informatie over het coronavirus

Rijnstate start proef in de regio: vroeg in gesprek met COPD-patiënten over ‘toekomstige zorgplanning'

Patiënten met een levensbeperkende ziekte (zoals kanker, COPD, hartfalen of dementie) hebben vaak verwarrende emoties en zorgen over de toekomst. Voor hen en hun naasten is het belangrijk om al in een vroeg stadium wensen en verwachtingen voor de toekomst te bespreken. Rijnstate start daarom in september met een proef ‘toekomstige zorgplanning’ voor in eerste instantie patiënten met COPD. Dit doen we samen met een aantal andere zorginstanties in de regio Arnhem.

Toekomstige zorgplanning betekent dat zorgverleners zo vroeg mogelijk en op het juiste moment in gesprek gaan met  patiënten. Ze bespreken hun wensen en zorgen over hun toekomst of levenseinde. Zorgverleners kijken samen met de patiënt welke gevolgen dat heeft voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Het is ook belangrijk deze wensen kenbaar te maken aan dierbaren. En als dat kan een vertegenwoordiger aan te wijzen voor situaties wanneer geen zelfstandige beslissingen meer kunnen worden gemaakt. Ondanks het belang ervan vinden deze gesprekken in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende plaats. Het Centrum Ondersteunende en Palliatieve Zorg van Rijnstate pleit voor een gestructureerde aanpak en fasering van deze gesprekken. Dit is ook te zien in het televisieprogramma Topdokters, waarin klinisch geriater Patricia van Mierlo werd gevolgd. 

Vast onderdeel van de zorg

Het doel van de proef is om toekomstige zorgplanning een vast onderdeel van de zorg te maken. Dat het in een vroeg stadium en op de juiste manier besproken wordt door de behandelend arts en eventuele andere betrokken zorgverleners. Wat is nou het juiste moment om het te hebben over deze zorgplanning? Bij de huisarts, in het ziekenhuis, thuis of op een ander moment? Hoe kunnen we de afspraken het beste vastleggen in een zorgplan dat voor alle betrokken zorgverleners en patiënt toegankelijk is? We markeren vaste momenten in het zorgproces waarop zorgverleners het gesprek hierover aan kunnen gaan. Onderdelen zijn (groeps)voorlichting en een individueel gesprek. Deze gestructureerde aanpak en fasering van communicatie wordt in de proef getoetst.

Samenwerking

Toekomstige zorgplanning werkt alleen als alle zorgverleners betrokken zijn, met wie COPD-patiënten te maken krijgen. Zo kunnen alle betrokken zorgverleners handelen naar de wens van patiënten, zonder dat daar steeds weer naar gevraagd hoeft te worden. Daarom werkt het Centrum voor Ondersteuning en Palliatieve zorg van Rijnstate in deze proef nauw samen met de afdeling Longziekten van Rijnstate, (kader)huisartsen COPD en gespecialiseerd verpleegkundigen COPD van thuiszorgorganisatie STMG en STMR. Het effect wordt gemeten in samenwerking met het Radboudumc (Nijmegen) en Saxion Hogeschool (Deventer). Als de uitkomsten van de proef positief zijn (dat wil zeggen dat de patiënt en zijn naasten tevreden zijn en de zorg hebben ontvangen zoals ze die ook wilden ontvangen), gaan we deze toekomstige zorgplanning ook toepassen bij patiënten met andere levensbeperkende ziekten, zoals kanker, hartfalen, ziekte van Parkinson en dementie.

Meer informatie 

Centrum Ondersteunende en Palliatieve Zorg
Telefoon: 088 - 005 7935 (maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur)
E-mail: palliatievezorg@rijnstate.nl

Ondersteunende en palliatieve zorg

Als genezing van ziekte niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg van grote betekenis zijn. Het consultteam palliatieve zorg heeft aandacht voor de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook voor vragen en zorgen op het psychosociale en spirituele vlak. Met onze zorg streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: