Laatste informatie over het coronavirus

Zorg voor kinderen met poep- en plasproblemen per 1 september bij ‘TOP voor kinderen’Met ingang van 1 september aanstaande verzorgt ‘TOP voor kinderen’ (Team voor Ontlastings- en Plasproblemen) de zorg voor kinderen vanaf 5 jaar met problemen op dit gebied. Deze zorg vindt dan niet meer plaats in Rijnstate. 

TOP heeft een contract met alle zorgverzekeraars; de zorgkosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Gezien de maatschappelijke tendens om meer zorg vanuit de eerste lijn aan te bieden en minder vanuit de tweedelijn, hebben Rijnstate en TIKA de keuze gemaakt om hier proactief op in te spelen. Dat betekent dat deze specifieke zorg vanaf 1 september op de door u vertrouwde wijze wordt aangeboden door eerstelijns behandelcentrum ‘TOP voor kinderen’: Team voor Ontlastings- en Plasproblemen. De zorg voor kinderen vanaf 5 jaar met ontlastings- en plasproblemen vindt vanaf 1 september niet meer plaats in Rijnstate.

 

Het team van TOP bestaat uit:

  • Eveline Leijn, kinderarts
  • Marloes Deterink urotherapeut en urologieverpleegkundige
  • Marleen Velderman, urotherapeut en sociaal pedagogisch hulpverlener

 

TOP voor kinderen biedt deze zorg vanaf 1 september aan in samenwerking met Huisartspraktijk Zainalabedin en Huisartspraktijk Aghabozorg op de volgende locaties:

❒ Arnhem, Gezondheidscentrum ’t Duifje. Oude Huissenseweg 4 Arnhem                               
❒ Zevenaar, Gezondheidscentrum Lentemorgen. Hooge Bongert 1A Zevenaar

Wij denken met deze keuze de kwaliteit van zorg te borgen en zelfs te verbeteren. Daarnaast zien we een extra voordeel, want door deze zorg buiten het ziekenhuis aan te bieden zien kinderen dat ze niet ziek zijn, maar dat zij slechts een vaardigheid missen waarbij TOP voor kinderen hen gaat ondersteunen.  

De patiënten die nog in behandeling zijn binnen Rijnstate worden in afstemming met ouders en/of patiënt overgedragen aan TOP. De ouders/patiënt kunnen voor een andere zorgverlener kiezen, waarvoor zij contact met hun eigen huisarts zullen opnemen voor een nieuwe verwijzing. Zijn er vragen dan vernemen wij dit graag.

Vanaf 1 september kunt u via Zorgdomein verwijzen. Ook kunt u verwijzen door een beveiligde mail te sturen naar praktijk@topvoorkinderen.nl. Bij vragen kunt u TOP voor kinderen bereiken via telefoonnummer: 06 39186525.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Polikliniek Kindergeneeskunde

088-005 7782
kinderpoli@rijnstate.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: