Patiënte in behandelkamer en arts met stethoscoop en verpleegkundige
Laatste informatie over het coronavirus

Nieuwe bedrijfsfilm RijnstatePas­send bij on­ze stra­te­gie voor de komende jaren en onze nieuwe po­si­ti­o­ne­ring, heb­ben we een film ge­maakt over Rijn­sta­te. Met de­ze film wil­len we la­ten zien waar we voor staan als top­kli­nisch zie­ken­huis en wat men­sen van ons mo­gen ver­wach­ten.

Rijnstate. Voorop in zorg voor jou.

Rijnstate wil vooroplopen. Daarom werken we voortdurend aan manieren om onszelf en onze dienstverlening merkbaar te verbeteren. En als we geloven dat iets inderdaad tot betere zorg kan leiden, dan gaan we er ook echt voor.

We willen vernieuwingen realiseren die tastbaar zijn. Dus wetenschap en onderzoek inzetten die ertoe doen in de praktijk. Om onze zorg op alle fronten steeds prettiger, soepeler en effectiever te maken. Op een heel menselijk niveau. Met andere woorden: voor jou.

Lees meer over onze ambities

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: