Zorgverlener

Nieuws voor zorgverleners

Aanpassing triage patiënten

Nu de incidentie van coronabesmettingen in de regio afneemt, past Rijnstate de triage van patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis aan. Vanaf dinsdag 9 juni geldt: wanneer een patiënt een afspraak heeft op een polikliniek in Rijnstate, vragen wij vooraf een korte vragenlijst in te vullen over zijn/ haar gezondheid via het patiëntenportaal Mijn Rijnstate of via Rijnstate.nl. Het is het belangrijk dat de patiënt zelf het ziekenhuis belt als hij klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus.

Lees meer

Rijnstate opent nieuw Centrum voor Vrouw en Kind: minder capaciteit tijdens verhuisdagen

Rijnstate neemt vanaf maandag 15 juni een deel van het Centrum voor Vrouw en Kind in gebruik. Rijnstate brengt in dit centrum een groot deel van de zorg aan vrouwen, (aanstaande) moeders, pasgeboren en te vroeggeboren baby’s, kinderen en jongeren samen. Wij bieden hoogwaardige specialistische zorg voor vrouw, kind en jongere in een prettige omgeving.

Lees meer

Rijnstate start reguliere zorg stap voor stap op

Het aantal coronapatiënten dat bij ons is opgenomen daalt. Daarom breiden we de reguliere zorg weer stap voor stap uit. In deze gefaseerde opschaling gaan we meer patiënten uitnodigen voor afspraken of operaties in ons ziekenhuis. Patiënten kunnen dus weer gewoon naar ons verwezen worden. Op basis van de urgentie van de zorgvraag wordt bepaald wanneer patiënten naar het ziekenhuis kunnen komen. De wachttijden voor afspraken en operaties kunnen wel langer zijn dan gebruikelijk.

Lees meer

Rijnstate controleert patiënten en bezoekers op klachten van het coronavirus

Vanaf woensdag 29 april controleren we bij de ingang of patiënten, begeleiders en bezoekers klachten hebben die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Als het nodig is, krijgt de patiënt een mondneusmasker op voordat hij het ziekenhuis binnengaat. Begeleiders mogen alleen mee naar binnen als ze klachtenvrij zijn en de patiënt niet zelfredzaam is. Zo proberen we onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen en de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

Lees meer

Extra maatregelen Rijnstate afspraken poliklinieken en electieve ingrepen

Naar aanleiding van de extra maatregelen rondom het coronavirus vanuit het kabinet en de beperkte beschikbaarheid van materialen in ons ziekenhuis, is besloten dat we per direct extra maatregelen nemen.

Lees meer

Gewijzigde dienstverlening bloedafname ZekerWeten

Door de corona-uitbraak heeft ZekerWeten zijn dienstverlening ten aanzien van bloedafname aangepast.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: