Zorgverlener

Nieuws voor zorgverleners

Passende zorg door inzet van palliatieve zorgcoach

Welke meerwaarde levert een palliatieve zorg-coach (PZ-coach) aan een patiënt? Wat doet de inzet van een PZ-coach met de zorgkosten? Welke resultaten boekt de pilot PZ-coach in de regio Arnhem en De Liemers? Er wordt in de regio, maar ook landelijk uitgekeken naar de rapportage die de pilot PZ-coach in de zomer 2021 gaat opleveren. Eerste voorzichtige resultaten uit de pilot zien er veelbelovend uit, want patiënten en nabestaanden ervaren goede kwaliteit van zorg, zorgverleners zijn tevreden en zorgconsumptie lijkt te verminderen.

Lees meer
Echo buik

Korte wachttijden voor behandeling veneuze aandoeningen

Patiënten met een veneuze aandoening, zoals spataderen, kunnen snel terecht voor onderzoek en behandeling in de Rijnstate Kliniek voor veneuze zorg in Velp. Na de verwijzing door u als huisarts, heeft de patiënt binnen twee weken de eerste afspraak. Ook de wachttijd voor de behandeling is kort. U kunt verwijzen via ZorgDomein. Ook voor onverzekerde zorg kan de patiënt bij ons terecht.

Lees meer
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Proef gezamenlijk spreekuur radioloog en sportarts bij eerstelijns MSK-echo

In de komende maanden april en mei wordt binnen Rijnstate een beperkte proef (in totaal drie ochtenden op locatie Zevenaar) gedaan. Deze heeft  de vorm van een gezamenlijk spreekuur door een MSK-radioloog en een sportarts bij patiënten die verwezen worden voor een eerstelijns MSK-echo. 

Lees meer

Geachte collega,

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het nieuwe VSV protocol ‘Acetylsaliciylzuur ter preventie van hypertensieve aandoeningen en foetale groeirestrictie tijdens de zwangerschap’. Wij willen u vragen om in de toekomst acetylsalicylzuur voor te schrijven bij een geselecteerde populatie zwangeren die wordt gecontroleerd in de eerstelijn.

Lees meer
Brug in het Atrium van Arnhem

Storing in e-mailomgeving Rijnstate

Tussen zaterdagavond 23 januari 21.30 uur en maandagochtend 25 januari 9.00 uur hebben wij te maken gehad met een verstoring in onze e-mailomgeving. Dit betekent dat e-mails die extern verstuurd zijn naar Rijnstate niet zijn aangekomen. Uitgezonderd zijn de e-mails die via zorgmail (“Veilig verzenden”) verstuurd zijn.

Lees meer
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Start Rijnstate Allergiecentrum

Per 1 januari 2021 starten Rijnstate en Allergologie Praktijk Arnhem een nieuw regionaal multidisciplinair allergie centrum: Het Rijnstate Allergiecentrum. De Allergologie Praktijk Arnhem gaat daarbij op in het Rijnstate Allergiecentrum. Hiermee willen we de expertises bundelen en uitbouwen met als doel de patiëntzorg nog verder te verbeteren.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: