Zorgverlener

Nieuws voor zorgverleners

Nieuwe bucky op Spoedeisende Hulp van Rijnstate

De Spoedeisende Hulp van Rijnstate heeft afgelopen week een nieuwe bucky in gebruik genomen. Het apparaat is een vervanging van het röntgensysteem op de SEH. Wat zijn we trots op onze nieuwste aanwinst!

Lees meer
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

De fax verdwijnt op 1 december definitief uit Rijnstate

De zorgsector is de laatste sector in Nederland die nog structureel gebruikmaakt van de (e)fax voor het uitwisselen van gegevens. Faxen sluit echter niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Vanaf 1 december 2023 vervalt daarom de mogelijkheid om te faxen met Rijnstate.

Lees meer

Vrouwvriendelijker borstonderzoek dankzij nieuwe mammo-apparatuur

Om nog nauwkeuriger onderzoek te kunnen doen naar afwijkingen in borstweefsel beschikt de afdeling Radiologie in Rijnstate vanaf november op alle vestigingen over de nieuwste mammografie apparatuur. In Elst en Zevenaar zijn ze al in gebruik, in Rijnstate Arnhem zetten we ‘de Mercedes onder de mammo-apparaten’ vanaf november in.

Lees meer

Rijnstate verbetert palliatieve zorg aan patiënten op afdeling Oncologie

Vanaf 4 september is het mogelijk om oncologische patiënten in de symptoomgerichte palliatieve fase kortdurend op te nemen op een gespecialiseerde palliatieve afdeling (APU) in Rijnstate. 

Lees meer

Spoedpolikliniek Pijn op de borst

Mede door de vergrijzing wordt de druk op de cardiologische spoedzorg steeds groter. Dit heeft tot gevolg dat de Eerste Hart Hulp (EHH) in de regio vaker (tijdelijk) niet beschikbaar is voor spoedpatiënten. Een trend die we steeds vaker zien. Om de Eerste Hart Hulp beter beschikbaar te houden voor patiënten die deze zorg echt nodig hebben, openen we voor de groep patiënten met een laag risico de Spoedpolikliniek Pijn op de borst in Rijnstate Elst. Hier kunnen we patiënten poliklinisch snel en laagdrempelig cardiologisch beoordelen.

Lees meer

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde neemt nieuwe PET-CT scanner in gebruik

Vanaf vrijdag 4 augustus neemt de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde de nieuwe Biograph Vision 600 PET-CT scanner van Siemens in gebruik.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: