Zorgverlener

Nieuws voor zorgverleners

Geachte collega,

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het nieuwe VSV protocol ‘Acetylsaliciylzuur ter preventie van hypertensieve aandoeningen en foetale groeirestrictie tijdens de zwangerschap’. Wij willen u vragen om in de toekomst acetylsalicylzuur voor te schrijven bij een geselecteerde populatie zwangeren die wordt gecontroleerd in de eerstelijn.

Lees meer
Brug in het Atrium van Arnhem

Storing in e-mailomgeving Rijnstate

Tussen zaterdagavond 23 januari 21.30 uur en maandagochtend 25 januari 9.00 uur hebben wij te maken gehad met een verstoring in onze e-mailomgeving. Dit betekent dat e-mails die extern verstuurd zijn naar Rijnstate niet zijn aangekomen. Uitgezonderd zijn de e-mails die via zorgmail (“Veilig verzenden”) verstuurd zijn.

Lees meer
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Start Rijnstate Allergiecentrum

Per 1 januari 2021 starten Rijnstate en Allergologie Praktijk Arnhem een nieuw regionaal multidisciplinair allergie centrum: Het Rijnstate Allergiecentrum. De Allergologie Praktijk Arnhem gaat daarbij op in het Rijnstate Allergiecentrum. Hiermee willen we de expertises bundelen en uitbouwen met als doel de patiëntzorg nog verder te verbeteren.

Lees meer
Longfunctietest bij Rijnstate

ZorgDomein: verwijzing voor diagnostiek astma

In de nieuwe NHG-standaard astma is het diagnostisch traject veranderd. Het was mogelijk om de diagnose astma te stellen op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek zonder een afwijkend longfunctieonderzoek. In de nieuwe standaard is dat niet meer mogelijk.

Lees meer

Overgewicht en gewrichtsklachten, samenwerking Vitalys en orthopedie

Overgewicht en gewrichtsklachten zijn sterk met elkaar verbonden. Reden voor Vitalys en de afdeling Orthopedie van Rijnstate om nauw samen te gaan werken met als doel de patiënt beter te kunnen behandelen, de juiste zorg op de juiste plek te leveren en de kwaliteit van leven van de patiënt met een gepaste behandeling nog verder te verbeteren.

Lees meer
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Artsen-flexpool in coronatijd: ‘Help elkaar helpen’

Hoe creëer je voldoende capaciteit en kennis voor de COVID-afdelingen in deze tweede golf? ,,Een lastige puzzel’, zegt Marcel Spanier, MDL-arts en bestuurslid Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR). ,,Ik denk dat wij een goede manier hebben gevonden om een artsen-flexpool samen te stellen. Het is belangrijk om ervaringen te delen met andere ziekenhuizen zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. Daarom hebben wij een handreiking opgesteld die iedereen kan downloaden.’’

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: