1. Nieuws voor zorgverleners
Zorgverlener

Nieuws voor zorgverleners

Rijnstate doet mee aan Health Innovation School Zuidoost-Nederland

In november 2019 start de regionale editie van de Health Innovation School (HIS) in Zuidoost-Nederland. Dit zijn onderwijssessies voor (zorg)professionals, in de periode van november 2019 tot en met maart 2020. Doel is om samenwerking op het gebied van innovatie in de zorg en welzijn te bevorderen.

Lees meer
Patiënte met arts en verpleegkundige in een behandelkamer

Betere medicatie beschikbaar voor patiënten met ernstig astma

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de behandeling van astma. We stellen u als zorgverlener hierbij op de hoogte van de recente ontwikkeling.

Lees meer
Brug in het Atrium van Arnhem

Barbara van der Velden manager Marketing & Communicatie bij Rijnstate

Per 1 september 2019 is Barbara van der Velden (47) benoemd tot manager Marketing & Communicatie bij Rijnstate. In deze rol is zij, samen met de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor het totale marketing- en in-/externe communicatiebeleid van Rijnstate.

Lees meer
Patiënte in behandelkamer en arts met stethoscoop en verpleegkundige

Nieuwe bedrijfsfilm Rijnstate

Pas­send bij on­ze stra­te­gie voor de komende jaren en onze nieuwe po­si­ti­o­ne­ring, heb­ben we een film ge­maakt over Rijn­sta­te. Met de­ze film wil­len we la­ten zien waar we voor staan als top­kli­nisch zie­ken­huis en wat men­sen van ons mo­gen ver­wach­ten.

Lees meer

Eerste Nederlandse boek Echografie van de Thorax

Afgelopen week presenteerden we vol trots het boek Echografie van de Thorax aan collega’s van het ziekenhuis. Het boek komt voort uit een samenwerking tussen artsen uit het UMCG en Rijnstate en beschrijft in detail hoe je gestructureerd een echografie kunt inzetten. Dit boek is interessant voor iedere arts die zich echografie van de thorax eigen wil maken. 

Lees meer

Zorg voor kinderen met poep- en plasproblemen per 1 september bij ‘TOP voor kinderen’

Met ingang van 1 september aanstaande verzorgt ‘TOP voor kinderen’ (Team voor Ontlastings- en Plasproblemen) de zorg voor kinderen vanaf 5 jaar met problemen op dit gebied. Deze zorg vindt dan niet meer plaats in Rijnstate. 

Lees meer