Zorgverlener

Nieuws voor zorgverleners

Extra maatregelen Rijnstate afspraken poliklinieken en electieve ingrepen

Naar aanleiding van de extra maatregelen rondom het coronavirus vanuit het kabinet en de beperkte beschikbaarheid van materialen in ons ziekenhuis, is besloten dat we per direct extra maatregelen nemen.

Lees meer

Gewijzigde dienstverlening bloedafname ZekerWeten

Door de corona-uitbraak heeft ZekerWeten zijn dienstverlening ten aanzien van bloedafname aangepast.

Lees meer

Maatregelen bezoek Rijnstate ten aanzien van het coronavirus

Bij sommige patiënten bestaat er nog onduidelijkheid over de maatregelen die Rijnstate neemt ten aanzien van het coronavirus. Wij begrijpen dat deze patiënten daarover bellen met hun huisarts. Daarom lichten we graag nog even het beleid van Rijnstate voor de poliklinieken toe.

Lees meer

Aanpassing casusdefinitie coronavirus

Het RIVM heeft de casusdefinitie aangepast. Dit heeft tot gevolg dat we iedereen met koorts van 38,0° en tenminste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten of kortademigheid als coronaverdacht beschouwen. Dit heeft grote gevolgen voor onze beddencapaciteit.

Lees meer
Projectteam Psychosociale Zorg en Zingeving

Rijnstate start multidisciplinair team voor Psychosociale Zorg en Zingeving

Vanaf 18 februari 2020 bundelen we de krachten binnen Rijnstate met een multidisciplinair team Psychosociale Zorg en Zingeving. Het team Psychosociale Zorg en Zingeving is een samenwerking tussen de bestaande afdelingen Geestelijke Verzorging, Medisch Maatschappelijk Werk en Medische Psychologie. Voor u als huisarts verandert er niets.

Lees meer
CT-scan

CT-scan Rijnstate Zevenaar tijdelijk buiten gebruik

Van 12 februari tot en met 27 maart 2020 is het niet mogelijk om in Rijnstate Zevenaar een CT-scan te laten maken.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: