Afspraken en samenwerking
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Medicatieoverzicht

Regionaal protocol medicatieoverdracht

De richtlijnmedicatieoverdracht schrijft voor dat bij elk contact tussen patiënt en voorschrijver een actueel medicatieoverzicht aanwezig moet zijn en dat dit overzicht bij (spoed)opname en bij ontslag binnen 24 uur beschikbaar is bij de (volgende) zorgverlener.

Regionale afspraken

De afspraken voor huisartsen, specialisten en apothekers in de regio Arnhem en De Liemers staan beschreven in de folder Medicatieoverdracht.

Actueel medicatieoverzicht

De patiënt heeft een belangrijke rol in het proces, namelijk het meenemen en bijhouden van een actueel medicatieoverzicht (AMO). Een AMO is een totaaloverzicht van alle medicatie die een patiënt gebruikt. De patiënt kan dit opvragen bij zijn apotheker. Op de pagina Veilig omgaan met medicatie staat meer informatie voor patiënten. Ook attenderen wij patiënten in afsprakenbrieven op het medicatieoverzicht.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het protocol? Neem dan contact op met de contactpersoon van uw vereniging of beroepsgroep (zie hieronder) of met de Unit Eerste-tweede lijn van Rijnstate via uniteerstetweedelijn@rijnstate.nl of 088 - 005 6897.

 • Dorien Cohen Stuart, huisarts
 • Jacolien Roos, huisarts
 • Richard van Slobbe, apotheker
 • Jóska Jacsó, apotheker
 • Katja Kerkvliet, ziekenhuisapotheker
 • Dolf Boerman, neuroloog
 • Sanne Meenderink, SEH-arts
 • Marjolein Geleedst, apotheker Poli-apotheek
 • Lucie Bloem, arts Trombosedienst
 • Frank Benne, adviseur CaransScoop
 • Jacqueline van Sambeek, coördinator Unit Eerste-tweedelijn Rijnstate. 
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: