Transmurale afspraken
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Transmuraal incidenten melden

Als zorgverlener kunt u incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door incidenten te melden, beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?

Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Na de melding wordt een feitenonderzoek gestart, eventueel met de betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken we welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid via kenv@rijnstate.nl.

Alvast bedankt voor uw melding!

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: