Contact
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Bureau Zorgpartners Rijnstate

Partners en netwerken
Bij Bureau Zorgpartners Rijnstate geloven we sterk in de kracht van samenwerking. Door nauw samen te werken met onze zorgpartners, zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere zorginstellingen, kunnen we de beste zorg op maat bieden aan onze patiënten. Samen streven we ernaar om de gezondheid en het welzijn van onze patiënten te bevorderen.

Ons team van toegewijde professionals zet zich dagelijks in om de samenwerking met onze zorgpartners te versterken en te verbeteren. We faciliteren open communicatie, kennisuitwisseling en gezamenlijke initiatieven om de zorgprocessen te optimaliseren en de beste resultaten te behalen voor onze patiënten.

Intern werkt ons team samen met diverse afdelingen:

 • Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate
 • Marketing & Communicatie
 • Kwaliteit Wetenschap & Ontwikkelen (transmurale incidentmeldingen)
 • Functioneel Beheer Zorgapplicaties (ZorgDomein, HiX)
 • Zorgadministratie (mutaties van zorgpartners/zorginstellingen)
 • ZekerWeten diagnostiek@rijnstate, Dicoon

De Unit Eerste-tweedelijn is onderdeel van Bureau Zorgpartners. De unit is het coördinatie- en informatiepunt voor zorgpartners in de eerstelijn (met name huisartsen) in de samenwerking met Rijnstate. Taken van de Unit Eerste-tweedelijn zijn het verwerken van mutaties van zorgpartners, het samenstellen van de nieuwsbrief en het organiseren van nascholingen en verbindingsmomenten.

Transferbureau

Het Transferbureau is een afdeling in Rijnstate die verantwoordelijkheid draagt voor het regelen van de nazorg van onze patiënten. De verpleegafdeling of polikliniek schakelt het Transferbureau in als een patiënt na een ziekenhuisopname of poliklinisch bezoek noodzakelijke zorg nodig heeft. Op basis van de wet- en regelgeving en afspraken met de zorgverzekeraars kan het Transferbureau verschillende soorten zorg inzetten: thuiszorg, tijdelijk verpleeghuis voor herstel of revalidatie of langdurige verpleeghuiszorg. Zorg die geleverd wordt vanuit de Wmo (huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening, dagbesteding, etc.) en inzet van hulpmiddelen in de thuissituatie kan niet door het Transferbureau geregeld worden. Uiteraard kan het Transferbureau hier wel informatie over verstrekken en u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Elke Dominicus, teammanager Transferbureau, geeft leiding aan het team van functionarissen, allen met verpleegkundige achtergrond.

Bent u op zoek naar een tijdelijke plek voor uw patiënt met een niet-medisch gerelateerde zorgvraag? Neem dan contact op met Coördinatiepunt Verblijf regio Arnhem.

Wie zijn wij?

 • Lonneke Rompen, manager Bureau Zorgpartners
  Lonneke is verantwoordelijk voor de samenwerking met alle zorgpartners van Rijnstate. Hieronder valt samenwerking met de partners in de eerste lijn, zoals huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, apothekers, verloskundigen, paramedici, verleners van diagnostiek en partners in de tweede en derde lijn. Daarnaast is Lonneke aanspreekpunt voor het samenwerkingsnetwerk mProve. Lonneke is onderdeel van het Rijnstate Management Team met de portefeuille externe relaties.
 • Sabien Jonkers, accountmanager 1e 2e lijn
  Sabien is het eerste aanspreekpunt voor huisartsen en praktijkmanagers, teammanagers poliklinieken en medisch specialisten bij vragen over transmurale samenwerking, verwijsafspraken en ZorgDomein. Zij neemt deel aan landelijke en regionale overleggen ten aanzien van ZorgDomein, samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen.
 • Susan Dikker, managementassistent Bureau Zorgpartners
  Susan is managementassistent bij Bureau Zorgpartners. Zij verwerkt de mutaties van verwijzers en ook is zij verantwoordelijk voor de samenstelling van de nieuwsbrief voor zorgpartners. Samen met onze zorgpartners en de specialisten organiseert Susan de geaccrediteerde nascholingen en KIEK voor huisartsen. Ook organiseert zij samen met Onze Huisartsen de verbindingsdagen voor huisartsen en specialisten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen met Bureau Zorgpartners.

Telefoon: 088 - 005 6897
E-mail: zorgpartners@rijnstate.nl

Wilt u overleg met een specifieke afdeling of specialist? Bijvoorbeeld voor medisch-inhoudelijke vragen aan Rijnstate over uw patiënt? Telefoonnummers en mailadressen vindt u bij de overleglijnen voor zorgpartners.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: