Contact
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Over de Unit Eerste-tweedelijn

De Unit Eerste-tweedelijn is het coördinatie- en informatiepunt voor zorgverleners in de eerstelijn (met name huisartsen) en medisch specialisten van Rijnstate.

Het doel is de bevordering van de kwaliteit en efficiency van patiëntenzorg op het grensvlak tussen ziekenhuizen en de eerstelijnsvoorziening. Als unit stemmen we overigens niet af over de directe patiëntenzorg. Daarnaast willen we de samenwerking en de communicatie tussen specialisten en huisartsen (en/of andere zorgverleners in de eerstelijn) verder verbeteren. Ook spelen we in op ontwikkelingen in de gezondheidszorg die van invloed zijn op de samenwerking tussen de eerste en tweedelijn.

Contactgegevens
Telefoon: 088 - 005 6897
Fax: 088 - 005 6900
E-mail: uniteerstetweedelijn@rijnstate.nl

Wilt u contact met een specifieke afdeling of specialist? Kijk dan voor telefoonnummers bij de huisartsoverleglijnen en verloskundigenoverleglijnen.

   • Lonneke Rompen, manager
   • Lonneke is voor huisartsen en specialisten het eerste aanspreekpunt van de Unit Eerste-tweedelijn.
   • Yvonne Peters, secretariaat
   • Yvonne is de secretaresse van de unit. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met Yvonne via bovenstaande contactgegevens.
   • Renée Scheedler, staffunctionaris 
   • Renée organiseert geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen in samenwerking met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Arnhem e.o. (WDH) en de specialisten van Rijnstate. Daarnaast organiseert zij ook congressen samen met de eerstelijn. 
   • Sabien Jonkers, coördinator ZorgDomein
   • Sabien is voor huisartsen en medisch specialisten het eerste aanspreekpunt voor ZorgDomein.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: