Praktische informatie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Kijken in elkaars keuken (KIEK)

De WDH en de unit Eerste-Tweedelijn van Rijnstate starten samen het project ‘Kijk in elkaars keuken (KIEK)’. KIEK staat voor een ‘Kijkje in elkaars Keuken’. Doel is om de persoonlijke contacten te verbeteren tussen huisartsen enerzijds en specialisten in het ziekenhuis anderzijds.

Wat biedt KIEK?

KIEK biedt u als huisarts of specialist de mogelijkheid om een keer een dagdeel mee te lopen met een collega.

Voor huisartsen: u kunt een dagdeel meelopen met een medisch specialist in het ziekenhuis, tijdens een regulier polispreekuur, verrichtingenspreekuurof mogelijk ook op de operatiekamer.

Voor medisch specialisten: u kunt een dagdeel meelopen met een huisarts, tijdens een dienst op de huisartsenpost of in de huisartsenpraktijk.

Wat levert het op?

Bij het uitwisselingsproject KIEK staan de volgende doelen centraal: meer kennis en begrip van elkaars werkzaamheden, meer onderling begrip en het bevorderen van de samenwerking en daarmee ook het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Voordelen

  • U kijkt mee met een collega vanuit een gelijkwaardige positie, ziet hoe een collega-arts communiceert met patiënten en krijgt (informele) intervisie.
  • U ervaart welke dilemma’s spelen bij huisarts of in het ziekenhuis en welke oplossingsstrategieën worden gehanteerd.
  • U krijgt inzicht in de praktijkorganisatie van de ander en snapt beter welke keuzes gemaakt worden bij het verwijzen en terugverwijzen van patienten.
  • U kunt samen praten over de samenwerking en wat u nodig heeft om dit te verbeteren.

Accreditatie

Vier accreditatiepunten voor de huisarts en de specialist.

Wat wordt van u verwacht?

  • voorafgaand aan deelname een leerdoel opstellen en sturen naar uw KIEK partner en naar de Unit 1e2eLijn
  • wederkerigheid: thuis- en uitwedstrijd
  • evaluatieverslag schrijven waarin u ook verbeterpunten opneemt voor de samenwerking en/of de zorg

Meld u nu aan!

Aan de hand van de binnengekomen aanmeldingen maakt de unit Eerste-Tweedelijn koppels huisarts-specialist. U hoort vervolgens aan welke specialist of huisarts u bent gekoppeld. Vervolgens maakt u samen een afspraak (datum). Na afloop maakt u afzonderlijk van elkaar een evaluatieverslag dat u ook deelt met de andere deelnemers.

Aanmelden KIEK

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: