Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. T. van Voorthuizen

Internist-oncoloog
Als internist-oncoloog behandel ik naast patiënten met algemene interne ziekten met name patiënten die kanker hebben. Een deel van hen geneest. Anderen worden niet meer beter. Om patiënten en hun familie in deze periode te mogen begeleiden vind ik een groot voorrecht. Mijn christelijk geloof is een belangrijke drijfveer om mijn werk zo goed en betrokken mogelijk te doen.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen de oncologie. Een beter begrip van wat kanker precies is, leidt gelukkig ook steeds meer tot betere behandelingen. Het is mooi om bij deze ontwikkelingen betrokken te zijn. Oncologie is een speerpunt binnen Rijnstate, onder andere blijkend uit het in 2009 gestarte Oncologisch Centrum. Dit biedt alle mogelijkheden om de zorg voor kankerpatiënten en hun naasten steeds verder te verbeteren. Een grote uitdaging!

Opleiding en werkervaring

Drs. T. (Theo) van Voorthuizen is werkzaam in Rijnstate sinds 2008. Voorafgaand aan de opleiding Geneeskunde volgde hij een jaar op de Evangelische Hogeschool te Amersfoort en studeerde hij aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Hij behaalde het artsexamen in 1997 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn opleiding tot internist volgde hij in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en rondde hij af in 2004. Verdere verdieping in het aandachtsgebied oncologie volgde in het Academisch Medisch Centrum en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Van 2005 tot 2008 werkte hij als chef de clinique hemato-oncologie in Medisch Spectrum Twente. Hij heeft de cursus Palliatieve Zorg voor Medisch Specialisten afgerond.

Speciale aandachtsgebieden

 • Maagdarm-oncologie
 • Urologische oncologie
 • Neuro-endocriene tumoren
 • Kanker bij ouderen
 • Palliatieve zorg

Nevenactiviteiten

 • Bestuur Oncologisch Centrum
 • Bestuur vakgroep Interne Geneeskunde
 • Cytostaticacommissie
 • IKNL-werkgroep Gastro-enterologie (voorzitter)
 • Werkgroepen van WIN-O en DUOS

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Collega's vakgebied

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: