Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. dr. L.J.M. Reichert

Internist-nefroloog
Mijn beweegreden om mij vooral bezig te houden met de nefrologie is dat ik veel plezier beleef in het zoeken naar de beste behandeling voor en begeleiding van patiënten met nierfunctiestoornissen. Voor veel aandoeningen is nog niet een optimale behandelwijze. Dit is de reden dat er, in samenwerking met het Radboudumc, veel onderzoek gedaan wordt naar de beste behandeling van de verschillende nierziekten. Ik zie het dan ook als een uitdaging om in overleg met de patiënt te zoeken naar de beste behandeling voor de nieraandoening. Daarbij nog het opleiden van nieuwe collega’s en stimuleren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek in Rijnstate maken dit ziekenhuis voor mij een ideale werkplek. Om zo samen met mijn collega’s in ons ziekenhuis een steeds betere zorg te kunnen leveren aan onze patiënten.

Opleiding en werkervaring

Louis Reichert studeerde Geneeskunde in Rotterdam van 1979 tot 1986. In 1991 volgde de registratie als internist. Na de opleiding deed hij promotieonderzoek op de afdeling nefrologie. Van 1996 tot 2002 werkte hij als internist-nefroloog in het Maaslandziekenhuis in Sittard en was hij hoofd van het Diagnostisch Centrum Westelijke Mijnstreek. De promotie was in 1999 met als titel: “Idiopathic membranous nephropathy. Prognostic factors and treatment”. Vanaf 2002 werkt hij in Rijnstate. Hij is als internist geregistreerd in het aandachtsgebied nefrologie. Vanaf 2015 is hij opleider interne geneeskunde. En als opleider vertegenwoordigd in het concilium medicinae internae en de plenaire visitatiecommissie.

Speciale aandachtsgebieden

 • Nefrologie, speciaal het nefrotisch syndroom
 • Chronische nierschade
 • Dialyse
 • Preventie van contrastnefropathie

Nevenactiviteiten

 • Opleider interne geneeskunde Rijnstate
 • Docent Teach-the-Teacher (2009-)
 • Bestuurslid RENINE; een stichting waar alle gegevens van dialysepatiënten in Nederland worden geregistreerd ten behoeve van de planning en kwaliteitsverbetering (2008-2014)
 • Lid Forum Visitatorum van 2008 tot 2014. Dit is een commissie die kwaliteitsvisitaties van internistenpraktijken in Nederlandse ziekenhuizen verricht.
 • Vanaf 2014 voorzitter Nederlandse Nefrologiedagen, het grootste Nederlandse congres op het gebied van nierziekten.
 • Verder copromotor bij onderzoeken om nierfunctieachteruitgang na contrast bij radiologische onderzoeken te voorkomen.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Internistisch Vasculair Genootschap
 • Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde
 • Nederlandse Federatie voor Nefrologie
 • International Society of Nephrology
 • American Society of Nephrology

Collega's vakgebied

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: