Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. dr. J.G. Ferwerda

Internist-allergoloog en klinisch immunoloog
Vanaf het begin van mijn opleiding tot internist ben ik geboeid door de rol die het immuunsysteem speelt in tal van ziekten. De keuze tussen het accepteren van lichaamsvreemde stoffen (tolerantie) of het neutraliseren en elimineren hiervan (resistentie) is een afweging die ons immuunsysteem vanaf de geboorte voortdurend moet maken. Als de balans tussen tolerantie en resistentie zoekraakt, kunnen mensen hier ziek van worden. Soms heel acuut en ernstig, maar vaker chronisch en zeer bepalend voor het dagelijks functioneren. Binnen de allergologie komt het hele spectrum tussen deze uitersten aan bod. Dit vraagt niet alleen om snel en adequate zorg in de acute gevallen, maar ook om zorg gericht op het teruggeven van de regie om te leren leven met allergieën.

Tijdens mijn onderzoeksperiode in het Radboudumc heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van het aangeboren afweersysteem en hoe dit bijdraagt in het ontstaan van ernstige (infectie)ziekten bij jonge kinderen. Veel van deze kennis is ook relevant voor de allergologie en biedt een fantastisch uitgangspunt voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van allergische ziekten.

De start van het Rijnstate Allergiecentrum, waarin verschillende specialismen, zoals interne geneeskunde, kindergeneeskunde, dermatologie, longziekten, KNO en laboratoriumgeneeskunde in multidisciplinair verband samenwerken, biedt een unieke kans voor het realiseren van topklinische en innovatieve zorg in de regio!

Opleiding en werkervaring

2000: Artsexamen Vrije Universiteit Amsterdam
2002: Start opleiding interne geneeskunde Rijnstate Arnhem
2004: Vervolg opleiding interne geneeskunde Radboudumc en start promotieonderzoek.
2009: Registratie algemeen Internist en in 2010 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het proefschrift: ‘Cross-talk of inflammatory pathways for pathogen recognition’
2009: Senior wetenschappelijk onderzoeker in Radboudumc bij Laboratorium Medische Immunologie en sinds 2018 principal invesigator (PI) bij RIMLS
2014: Internist bij Allergologie Praktijk Arnhem
2016: Start fellowship allergologie en klinische immunologie in Erasmus MC Rotterdam
2018: Werkzaam als internist – allergoloog in DC Klinieken Lairesse Amsterdam
2021: Internist-allergoloog en klinisch immunoloog in Rijnstate Allergiecentrum

Speciale aandachtsgebieden

  • Geneesmiddelenallergie
  • Voedselallergie
  • Mastocytose en mestcel-gerelateerde ziekten
  • Anafylactische reacties
  • Urticaria en angio-oedeem

Nevenactiviteiten

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse vereniging voor Allergologie & Klinische Immunologie (NVvAKI)
  • European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

Collega's vakgebied

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: