Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Samenwerking met Onze Huisartsen: huisartsenpost bij Rijnstate ArnhemMedio 2018 opent de Huisartsenpost naast de Spoedeisende Hulp op onze locatie Arnhem haar deuren tijdens de avond- en nachtelijke uren (17.00 tot 08.00 uur) en 24 uur per dag tijdens de weekenden en feestdagen.

Met deze nieuwe situatie komt er een gezamenlijke ingang voor patiënten. Bij binnenkomst wordt een patiënt op basis van de zorgvraag doorverwezen naar een dienstdoende huisarts of doorgeleid naar de Spoedeisende Hulp. Deze werkwijze komt ten goede aan de kwaliteit, patiëntvriendelijkheid en doelmatigheid van de acute zorg in de regio.

Samenwerking Onze Huisartsen – Rijnstate

De aanleiding voor de verhuizing van de Huisartsenpost Velp naar het terrein van Rijnstate komt voort uit een gezamenlijke visie van Rijnstate, zorgverzekeraar Menzis en huisartsenorganisatie Onze Huisartsen over de organisatie van spoedeisende zorg in de avond-, nacht- en weekenduren in en om Arnhem. Een belangrijk uitgangspunt bij de verplaatsing van de huisartsenpost is dat spoedeisende zorg voor iedereen in de regio Arnhem toegankelijk en bereikbaar moet zijn binnen de gestelde normen. Genoemde partijen hebben een gezamenlijk plan opgesteld waarin alle randvoorwaarden zijn onderschreven, hetgeen tot een overeenkomst heeft geleid, die vandaag door de betrokken partijen is ondertekend.

Optimale spoedeisende (huisartsen)zorg

Momenteel zou ongeveer 15% (6.000) van de huidige patiënten die zich in de avond, nacht en weekenduren op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis melden, geholpen kunnen worden door een huisarts. Met de op komst zijnde samenwerking tussen de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp kan optimale spoedeisende zorg geboden worden: de patiënt krijgt de zorg en deskundigheid die hij nodig heeft. Bovendien komen patiënten niet onnodig op de (duurdere) spoedeisende hulp terecht, waardoor de zorg betaalbaar wordt gehouden voor onze patiënten. Mocht er toch spoedeisende hulp nodig zijn, dan hoeven patiënten niet meer naar een andere locatie te reizen.

Dienstapotheek Arnhem en Omstreken

De Dienstapotheek Arnhem en Omstreken (DAO) is voornemens om de farmaceutische voorziening in de weekend, avond- en nachtelijke uren naast de huisartsenpost te laten voort bestaan, om deze dienstverlening voor de patiënten zo optimaal te houden. De DAO is in gesprek met Rijnstate en de huisartsen om te bespreken hoe de farmaceutische voorziening op het spoedplein op de locatie Rijnstate Arnhem vorm gegeven kan worden.

Huisartsenposten Arnhem-Zuid en Zevenaar blijven geopend

Met de komst van de Huisartsenpost op het terrein van Rijnstate, medio 2018, wordt de huidige Huisartsenpost Velp gesloten. De huisartsenposten in Arnhem-Zuid en in Zevenaar blijven geopend en hanteren de normale openingstijden, maandag t/m vrijdag (17.00 tot 23.00 uur) en in de weekenden en feestdagen (08.00 tot 23.00 uur).

Verbouwing

Alvorens de Huisartsenpost haar intrek kan nemen in Rijnstate, zijn er een aantal punten die nader uitgewerkt moeten worden, onder andere het maken van concrete medisch inhoudelijke afspraken tussen beide partijen. Tevens wordt binnen het ziekenhuis verbouwd, de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) verhuist naar een andere plek binnen het ziekenhuis. Op de plek waar momenteel de polikliniek KNO nog is gehuisvest, opent medio 2018 de Huisartsenpost haar deuren.

Communicatie

Patiënten en andere belanghebbenden worden gedurende het traject op de hoogte gehouden via verschillende communicatie uitingen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: