Vervanging knieprothese
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor de operatie

Gebruik deze checklist voor de voorbereiding op uw operatie.

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

Bloedprikken
Een spreekuurassistente van de polikliniek verwijst u na het bezoek aan de orthopedisch chirurg door naar het laboratorium voor bloedafname

Heeft u geen bloed geprikt na uw bezoek aan de orthopedisch chirurg? Voor uw afspraak bij de Preoperatieve screening is het de bedoeling dat u bloed heeft laten afnemen. Bloedprikken kunt u laten doen op één van de locaties van Rijnstate of bij een prikpost in uw woonomgeving, aangesloten bij Rijnstate. Op de website van Rijnstate kunt u terugvinden welke prikposten dit zijn. Neem u Rijnstatekaart me. Het bloedprikken moet ongeveer één week doch uiterlijk één dag voor uw afspraak bij de Preoperatieve screening plaatsvinden.

Preoperatieve screening

De preoperatieve screening bestaat uit twee onderdelen:

 • een afspraak bij de apothekersassistente voor het doornemen van uw medicijngebruik;
 • een afspraak bij de anesthesioloog voor preoperatief onderzoek.

De Preoperatieve screening vindt plaats in het ziekenhuis of thuis via een videoconsult. Dit vindt u in uw afspraakoverzicht. Dit krijgt u via e-mail of per post. De afspraak is ook zichtbaar in Mijn Rijnstate. Voor de afspraken vult u thuis de digitale vragenlijst in. Deze kunt u vinden in Mijn Rijnstate

Medicijngebruik
Gebruikt u medicijnen dan neemt een apothekersassistent uw medicijngebruik met u door. Wilt u ervoor zorgen dat u uw actuele medicijnoverzicht bij de hand heeft. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. Het kan voorkomen dat de ziekenhuisapotheek bij uw apotheek nadere informatie hierover opvraagt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de ziekenhuisapotheek. Telefoon: 088 - 005 6322. Vergeet niet uw eventuele medicatie, verkregen via de drogist, door te geven.

Preoperatief onderzoek
Tijdens het preoperatief onderzoek bespreekt de anesthesioloog de wijze van verdoving tijdens de operatie met u. De anesthesioloog schat in welke risico's bij u aan de operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe deze risico's kunnen worden beperkt. Soms is de expertise van een andere specialist noodzakelijk en stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog. We plannen uw operatiedatum nadat alle onderzoeken zijn afgerond en zowel de medebehandelend arts als de anesthesioloog akkoord gaan met de operatie. Van de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke medicijnen u van tevoren moet stoppen. Uitzondering hierop zijn antistollingsmiddelen. Volgt u hierin het advies dat u van uw orthopedisch chirurg heeft gekregen. De anesthesioloog bespreekt daarnaast met u de voorschriften rond eten en drinken vóór de operatie.

Afspraak bij de orthopedisch consulent
Tijdens het gehele traject heeft u een vast aanspreekpunt; de orthopedisch verpleegkundig consulenten. Tijdens de afspraak neemt u samen de vragenlijst door die u vooraf heeft ingevuld. U neemt de vragenlijst me naar het gesprek in het ziekenhuis. Vindt de afspraak plaats via een videoconsult dan houdt u deze bij de hand tijdens het gesprek. U krijgt informatie over de opname en de operatie. Verder informeert zij u over de hulpmiddelen die u nodig heeft en wat u kunt verwachten in de periode na het ontslag uit het ziekenhuis. Ook na de operatie, als u weer thuis bent, zijn de consulenten uw eerste aanspreekpunt. Twijfelt u of bepaalde klachten erbij horen dan neemt u contact op met de consulent.

Afspraak fysiotherapie
Een paar weken voor uw operatie ontvangt u van de afdeling fysiotherapie een afspraak voor een bijeenkomst, verzorgd door de afdeling Fysiotherapie van het ziekenhuis. Dit is een groepsbijeenkomst voor patiënten die net als u een vervangingsoperatie aan de knie krijgen. Tijdens de bijeenkomst informeert de fysiotherapeut u over de behandeling en bespreekt met u de oefeningen en activiteiten die het herstel na de operatie bevorderen. Verder oefent u het lopen met elleboogkrukken of een ander bij u passend loophulpmiddel. Deze bijeenkomst duurt ongeveer een tot anderhalf uur. U wordt verzocht om uw krukken of rollator me te nemen.

Wanneer wordt u geopereerd?

Een medewerkster van de afdeling Opnameplanning spreekt met u de operatiedatum af. Zij neemt hiervoor telefonisch contact met u op. Dit gebeurt meestal binnen een week nadat de anesthesioloog toestemming heeft gegeven voor de ingreep.

Wat moet u regelen voor na de operatie?

Na uw operatie heeft u thuis ondersteuning nodig bij dagelijkse activiteiten zoals uzelf wassen en aankleden en huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn verschillende vormen van nazorg waar u een beroep op kunt doen:

Mantelzorg 
U schakelt uw partner, kinderen, buren, vrienden en/of kennissen in om u te helpen na het ontslag uit het ziekenhuis. Misschien kunt u, zolang u hulp nodig heeft, bij familie of andere bekenden logeren of kunnen zij bij u logeren. Kunt u om welke reden dan ook niet terugvallen op mantelzorg, dan bestaan er diverse mogelijkheden van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis:

 • thuiszorg (voor hulp bij de dagelijkse verzorging of verpleegkundige handelingen)
 • maaltijdvoorziening
 • sociale alarmering
 • klusdiensten
 • boodschappendienst
 • huishoudelijke hulp.

U regelt zelf een particuliere huishoudelijke hulp of u vraagt huishoudelijke hulp aan via uw gemeente. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over huishoudelijke ondersteuning en hoe u dit kunt regelen.

Voor de thuiszorg heeft u een indicatiestelling nodig. De indicatiestelling vindt plaats na de operatie in het ziekenhuis. De maaltijdvoorziening, sociale alarmering, klusdiensten en boodschappendienst moet u zelf aanvragen. Tijdens het gesprek met de orthopedisch consulent zal met u besproken worden welke zaken in uw situatie raadzaam zijn om te regelen.

Revalideren in een zorghotel of herstellingsoord 
U kunt na ontslag uit het ziekenhuis ook tijdelijk verblijven in een zorghotel of herstellingsoord. De kosten hiervoor zijn voor uzelf. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of zij een deel van deze kosten vergoeden.

Wilt u in een zorghotel of herstellingsoord revalideren? Zoek dan vóór uw afspraak op het orthopedisch verpleegkundig spreekuur uit naar welk zorghotel of herstellingsoord u wilt gaan en of dit financieel haalbaar is. Zodra u de operatiedatum heeft gekregen, reserveert u zelf een plek in het door u gekozen zorghotel of herstellingsoord. Het ziekenhuis tekent geen medische verklaring voor noodzakelijk verblijf in het zorghotel of herstellingsoord. Het verblijf zal op particuliere basis zijn.

U kunt zich het beste op dit gesprek met de orthopedisch consulent voorbereiden door deze informatie goed door te lezen en eventuele vragen te noteren.

Waar moet u rekening me houden voor de operatie?

Lichamelijke ongemakken voor de operatie 
Lichamelijke ongemakken die een infectie kunnen veroorzaken, moeten opgelost zijn voor de operatie. Krijgt u in de aanloop naar de operatie te maken met lichamelijke ongemakken zoals een urineweginfectie, een wond of bijvoorbeeld problemen met uw gebit, neem dan tijdig contact op met de orthopedisch consulent. Om de kans op infecties te verkleinen, vragen we u dringend om circa zes weken voor en zes weken na de operatie niet uw tandarts te bezoeken. Uw gebit moet voor de operatie wel in orde en gezond zijn.

Bacterie Staphylococcus aureus
Ieder mens draagt van nature bacteriën bij zich. Deze bevinden zich zowel op als in het lichaam. Ze horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Normaal gezien beschermt de huid het lichaam tegen allerlei gevaren van buitenaf. Zo worden bijvoorbeeld bacteriën, schimmels en virussen door de huid tegengehouden. Bij een wond is deze beschermlaag stuk en kunnen bacteriën het lichaam binnendringen. In sommige gevallen kan men er dan hinder van ondervinden.
Een infectie van de operatiewond is een complicatie die zich na elke operatie kan voordoen. Bij operaties waarbij kunstmateriaal wordt geïmplanteerd of vervangen bestaat het gevaar dat de infectie ook de prothese bereikt. Dit is een vervelende complicatie, waardoor u bijvoorbeeld opnieuw geopereerd moet worden en langdurig antibiotica moet gebruiken.

De bacterie Staphylococcus aureus is een belangrijke veroorzaker van wondinfecties. Ongeveer 30 tot 40% van de Nederlandse bevolking is ‘drager’ van Staphylococcus aureus die vooral voorkomt op de huid en in de neus . Om het risico op een wondinfectie met de bacterie” Staphylococcus aureus” te verminderen adviseren wij u een behandeling die de bacterie tijdelijk verwijdert uit de neus en van de huid. De behandeling bestaat uit het gebruik van neuszalf en reiniging van het lichaam met speciale desinfecterende zeep. Deze behandeling duurt in totaal vijf dagen en start vier dagen voor de operatie. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de neuszalf en de desinfecterende zeep.

Lees meer over de behandeling van Staphylococcus aureus

Hoe bereidt u zich voor?

Bevestiging van uw opnamedatum
U komt de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. U heeft van het opnamebureau een bericht in Mijn Rijnstate of brief met de datum van uw opname gehad. De opnamedatum kan afwijken van uw operatiedag. Als u eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Als u wel op de operatiedag wordt opgenomen, neemt u de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. U kunt hiervoor bellen met de afdeling Opnameplanning tussen 11.15 en 13.00 uur. U hoort dan op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht. Het telefoonnummer staat vermeld in de brief van de afdeling Opnameplanning. Dit is ook te vinden in Mijn Rijnstate.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • Medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
 • Toiletspullen
 • Hulpmiddelen en/of protheses die u gebruikt (zoals bril en hoorapparaat)
 • Voldoende ondergoed en comfortabele (nacht)kleding
 • Goed ingelopen, stevige platte schoenen
 • Mupirocine neuszalf (Bactobran)
 • Krukken, eventueel rollator

Wij raden u aan om sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing.

Opnamedag
U meldt zich bij Rijnstate Arnhem op de begane grond bij de patiëntenontvangstbalie. Een medewerker van de patiëntenontvangstbalie zal u dan verwijzen naar de Ontvangstruimte Operatiekamers. Dit is een afdeling waar patiënten van verschillende specialismen worden opgenomen. Lees meer informatie over de voorbereidingen op onze pagina over Ontvangstruimte Operatiekamers Na de operatie komt u op de verpleegafdeling. U wordt dan geïnformeerd over de verdere gang van zaken op de afdeling.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Zorg dat u zich houdt aan de instructies die vermeld staan in de patiënt-informatiebrief die u van de anesthesioloog heeft ontvangen. In deze brief vindt u onder andere informatie over medicijngebruik rondom de operatie en het nuchter zijn voor de ingreep. Deze brief kunt u ook inzien in Mijn Rijnstate.

Bij een algehele narcose moet u uw contactlenzen uitdoen. Als u een gebitsprothese heeft, doet u die uit op de operatiekamer. Daarvoor krijgt u een gebitsbakje (met uw gegevens erop) mee naar de operatiekamer. Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u operatiekleding aan. Het kan zijn dat u van de verpleegkundige medicijnen krijgt ter voorbereiding op de operatie. Voordat u de operatiekamer in gaat, krijgt u in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus worden vocht en medicijnen toegediend. De anesthesioloog geeft u onder echogeleiding een verdovingsprik in het bovenbeen. Deze prik zorgt voor pijnbestrijding in de eerste uren na de operatie (Adductor Canal block). In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving, in de vorm van een ruggenprik of narcose.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: